Dům sociálních služeb má vyrůst v ulici K Lučinám, v místě bývalých jeslí, na obecním pozemku určenému územním plánem pro veřejnou vybavenost. Sloužit má občanům Prahy 3, kterým by umožnil důstojně dožít v lokalitě, na kterou jsou zvyklí a kde žili většinu života. Nabídnout by měl 127 lůžek a další služby včetně denního stacionáře nebo fyzioterapeutické péče. Jeho výstavbou chce Praha 3 pokračovat v nastaveném vysokém standardu sociální péče o své občany.

Dům sociálních služeb na Jarově má konkrétní podobu

Komise pro sociální politiku a zdravotnictví Rady městské části Praha 3 vybrala vítězný projekt Domu sociálních služeb na Jarově. Zástupci radnice pak s plány nového komplexu seznámili veřejnost v rámci veřejné debaty. Své náměty či připomínky k projektu mohou lidé vyjádřit také formou ankety v Kulturním centru Vozovna, kde je až do konce května k vidění stručná prezentace daného návrhu. Anketu lze vyplnit i na webových stránkách městského úřadu v sekci Radničních noviny.

DSS_jarov_vítězný návrh
Soutěžní architektonické návrhy řešení Domu sociálních služeb byly hodnoceny v intervalu 0 až 100 bodů podle sedmi kritérií. Například zda jsou klientsky vlídné, co přinesou lokalitě, nakolik objekt a jeho provoz ovlivní dopravní situaci či stávající veřejný prostor. V tomto ohledu nejvíce bodů získala studie z ateliéru FADW architektů Jana Fouska a Daniela Pexy. „Domnívám se, že výhodou našeho projektu je zapojení parteru do struktury města. Vytváří pro okolí interakci nových služeb a možnost setkávání seniorů s okolím. Myslím si také, že mezi přednosti našeho projektu patří flexibilita a efektivita objektu pro budoucí využití. V neposlední řadě se i líbil,“ řekl architekt Fousek.

Nebude chybět ani park
Vítězný projekt zahrnuje přízemí určené především pro veřejnost a čtyři nadzemní patra sloužící klientům. V parteru objektu je tedy počítáno s prostory pro veřejné služby, jako je například kavárna či dětské centrum. Konkrétní využití prostor bude výsledkem dalších veřejných debat a dotazníkového šetření. „Chceme, aby si sami občané rozhodli o tom, co by si přáli, aby nový objekt poskytoval. Věřím, že obyvatelé Jarova, a nejen oni, vnímají důležitost a potřebnost takovéhoto zařízení na území městské části Praha 3, neboť již v tuto chvíli nám existence takovéhoto zařízení a jeho kapacita lůžek schází,“ uvedl zástupce starostky pro investice Ivan Holeček. Samozřejmostí je snaha o citlivé zasazení objektu do okolního prostředí. V blízkosti budovy vznikne veřejně přístupný park určený k relaxaci a setkávání generací. Také její střešní část bude využita jako zahrada. „Zařízení zefektivní kvalitu poskytovaných služeb sociální péče a navýší kapacitu těchto služeb pro občany Prahy 3,“ dodal místostarosta pro sociální oblast David Gregor.

Radnice nabízí prostor pro diskuzi
Kvůli plánované výstavbě Domu sociálních služeb uspořádali 29. března 2017 zástupci starostky městské části Praha 3 Ivan Holeček a David Gregor první veřejnou debatu v sále Střední odborné školy stavební a zahradnické, kde nejprve společně s několika dalšími členy pracovní komise ustanovené k dané problematice a architekty představili vítězný projekt a podrobně s ním všechny přítomné seznámili. V druhé fázi pak následovala diskuse s občany. V ní zazněly například výhrady proti samotné výstavbě. „Plně rozumím přání zachovat pozemek určený k zástavbě jako volnou zelenou plochu, ale Praha 3 má ze zákona povinnost sociální služby zajišťovat a bez tohoto Domu sociálních služeb toho nebude brzy v požadované míře schopna. Žel, jiný pozemek ve vlastnictví městské části, který by byl k této stavbě využitelný, nemáme, nicméně okolní zeleň zůstane volně přístupná veřejnosti i nadále,“ sdělil během diskuse Holeček. Dle něj budou další debaty s občany následovat. 

-daf, red-


Bodové hodnocení:

Kritérium ABM architekti s.r.o. ATELIER 8000 spol. s r.o.

FADW, s.r.o.

Klientská "vlídnost" 70 50 90
Flexibilita řešení - změny potřeb 50 60 90
Efektivita řešení z hlediska provozu služby 70 70 90
Přínos pro lokalitu 70 80 80
Provozní zátěž pro lokalitu 50 70 90
Řešení dopravní situace 70 70 90
"Zábor" veřejného prostoru 70 30 90
Sumář 450 430 620

Komise pro sociální politiku a zdravotnictví Rady městské části, na svém jednání 8. 2. 2017,  schválila toto usnesení: „Všechny předložené a prezentované návrhy splnily věcné zadání z hlediska provozně-technických a hmotových požadavků. Při porovnání třech návrhů doporučuje Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RMČ jako nejvhodnější z hlediska kvality řešení provozně-technické funkčnosti variantu prezentovanou společností FADW architektonická kancelář.“ (Usnesení č. 69 ze dne 15. 02. 2017 – „Doporučení komise pro sociální politiku a zdravotnictví Rady městské části Praha 3 z 8. 2. 2017“)


Anketa Dum sociálních služeb na Jarove

Již od roku 2012 prosazuji, aby na pozemku v ulici K Lučinám, který v územním plánu má stanoveno funkční využití pro veřejnou vybavenost, bylo vybudováno zařízení pro seniory. Původní záměr výstavby malometrážních bytu s pečovatelskou službou se na základě diskuze a potřeb seniorů posunul ve vybudování Domu sociálních služeb. Jsem velmi ráda, že tento projekt směruje k realizaci, protože si naši starší spoluobčané zaslouží, aby pro ne městská část vytvořila širokou škálu služeb.

Vladislava Hujová (TOP 09), starostka


Všeobecné je známo, že naše populace velmi rychle stárne. Proto chceme jako městská část mít vlastní objekt, který bude reagovat na potřeby našich senioru. Chceme, aby stáří lidé měli možnost důstojně prožívat svůj život i přes své možné zdravotní handicapy. Co se týče budovy jako takové, je třeba klást důraz na to, aby stavba nenarušovala ráz okolí – musí zapadnout a splynout s okolní zástavbou.

Lucie Vítkovská (ODS), zástupce starostky


Jedním ze znaku vyspělé společnosti je její schopnost řádně se postarat o potřebné, o seniory, zdravotně postižené a další osoby, které z různých důvodů potřebují podat pomocnou ruku. Jsem ráda, že se již brzy naše městská část dočká moderního a reprezentativního Domu sociálních služeb, který bude splňovat ta nejpřísnější kritéria pro vlídnou a kvalitní péci o naše nejbližší. Výsledný návrh se mi moc líbí.

Irena Ropková (CSSD), koaliční zastupitelka


Veřejná debata za účasti asi 50 osob ukázala, že se občané shodli na nutnosti zřízení tohoto centra. Architekti z ateliéru FADW vysvětlili svůj návrh a občané měli možnost zveřejnit svoje připomínky, jako třeba velikost, zastínění bytu v okolních domech a hlavně otázku parkování. Jelikož studie neřeší vznik nových stání, bude na radnici, aby hledala řešení parkování, které je již nyní na Jarově velmi problematické.

Alena Hronová (KSCM), opoziční zastupitelka


Praha 3 vzhledem k vysokému počtu seniorů ve svém obvodě Dům sociálních služeb opravdu potřebuje. Celá příprava projektu probíhá pečlivě ve spolupráci odborníku a politiku. Ovlivnění vzhledu a funkčnosti veřejného prostoru prostřednictvím vzájemné komunikace s veřejností je nezbytné. Jen v dobře vedené, kvalitní a dostatečné vzájemné komunikaci můžeme hledat společné řešení vhodné pro obě strany.

Martina Chmelová (ŽnS), opoziční zastupitelka


Architektonický návrh je funkčně i esteticky poměrně zdařilým dílem. Bohužel vybraný pozemek je pro výstavbu Domu sociálních služeb naprosto nevhodný. Vzhledem k velikosti pozemku a blízké okolní zástavbě je projekt předimenzovaný, nemluvě o dopravní situaci, která by se po výstavbě domu na Chmelnici zhoršila. Svobodní tak nesouhlasí s finančně náročnou výstavbou v nevyhovující lokalitě.

Tomáš Štampach (Svobodní), opoziční zastupitel

Galerie

Login