Co proběhlo a co se bude dál dít na nám. Jiřího z Lobkovic…

Radnice oslovila tři architektonické ateliéry se zadáním, aby podle podnětů a připomínek občanů (výsledky ankety jsou dostupné zde) zpracovali studie úprav nám. Jiřího z Lobkovic. Radnice pak návrhy v průběhu léta zveřejnila (viz odkaz) a představila je také na výstavě na Nákladovém nádraží Žižkov. Studie si k připomínkám vyžádali odborníci delegovaní místními občany a v září radnici sdělili, že by nedoporučovali žádnou z variant.

Na základě stanoviska výboru pro územní rozvoj, vedení radnice a dalších vstupů navrhuje radní pro územní rozvoj Mgr. Ondřej Rut postupovat podle nového, zjednodušeného zadání, které by zásahy do náměstí omezilo na jednoduché úpravy, např. propojení prostoru před školou s parkem apod.