Příběhy našich sousedů v kině Aero přiblížily osudy pamětníků z Prahy 3

V pondělí 17. června proběhla slavnostní prezentace projektu Příběhy našich sousedů, který dětem přibližuje vzpomínky devíti proslulých i méně známých pamětníků z Prahy 3. Jejich osudy jsou ovlivněny dějinnými událostmi 20. století.

IMG_3026Pod vedením svých učitelů zaznamenali pamětnická vyprávění žáci ze ZŠ Jeseniova, ZŠ Na Pražačce, ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad, ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic, ZŠ Chelčického, ZŠ Lupáčova a ZŠ Seifertova. V průběhu bezmála šesti měsíců natáčeli vyprávění místních pamětníků, dohledávali dokumentární materiály k jejich příběhům a zaznamenávali průběh práce na fotografiích. Ze shromážděných podkladů pak vytvořili vlastní dokumentární díla, která odborné i široké veřejnosti představili právě na slavnostní prezentaci 17. června.

„Mezi pamětníky, jejichž osudy děti zpracovávaly, patří lidé, kterým zásadně do života zasáhly režimy nacismu i komunismu. Zaznamenané dokumenty zabírají široký úsek času i pamětí,“ zaznělo během slavnostního odpoledne.IMG_3110

3Děti zpracovaly příběh prof. ThDr. Václava Wolfa, který se setkal s více totalitními režimy. Velmi smutnou zprávou pro všechny byla zpráva o jeho úmrtí v průběhu projektu. Skupina žáků ze ZŠ Pražačka byla tak asi poslední, kteří jeho pohnutý osud zaznamenali.

Mezi další osobnosti patřily RNDr. Kateřina Trlifajová PhD., Jarmila Rousová, hlasatelka Dagmar Hazdrová, restaurátor akad. mal. Pavel Novák, farářka Eva Potměšilová, sinoložka Zlata Černá či historik, pedagog a novinář Jaroslav Čvančara.

IMG_3172Během slavnostního odpoledne zasedla odborná porota ve složení novinářky Jany Šmídové, pedagožky Andrey Fenclové, historika Jiřího Holýho, která posoudila dokumentární díla žáků i jejich prezentace před publikem a nakonec vybrala v kině Aero tři vítězné projekty. Vítězem se stal dvoučlenný tým žáků 7. třídy ZŠ Jiřího z Lobkovic s příběhem Jarmily Rousové, která v dětství udržela tajemství o dvou ukrývaných odbojářích. Druhé místo získal tým ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad s literárním zpracováním vzpomínek Pavla Nováka, třetí příčku obsadili žáci ZŠ Jeseniova a jejich příběh Zlaty Černé.

Projekt Příběhy našich sousedů vznikl pod taktovkou Post Bellum a radnice městské části Praha 3, kterou během odpoledne zastupovali starosta Jiří Ptáček a místostarosta Tomáš Mikeska.

Od roku 2012 do dubna 2019 se do projektu Příběhy našich sousedů v celé České republice zapojilo 663 českých škol s 4276 žáky a studenty, kteří zdokumentovali 1015 pamětnických příběhů. Cílem nebylo zapojit jen elitní školy a nejnadanější žáky, ale zpřístupnit touto formou moderní dějiny co nejširšímu okruhu čtrnáctiletých a patnáctiletých žáků a studentů. Výsledné dokumenty je možné zhlédnout na webu www.pribehynasichsousedu.cz.

Text a foto: Martin Hošna