Praha 3 žádá obyvatele o pomoc s lokalizací odstavených aut na svém území

Víte o místě, kde tlí dlouhá léta vrak auta, aniž by se o něj zajímal jeho majitel? Městská část Praha 3 vytváří podrobnou databázi odstavených vozidel na svém území, která by přispěla k jejich následnému odstranění.

vrakV Praze 3 se odhadem nachází desítky autovraků, které stojí mimo pozemní komunikace. Často hyzdí zeleň na okrajových částech Prahy 3 a můžou být hrozbou pro kolemjdoucí. Z podnětu bezpečnostního grémia starosty se nyní vytváří databáze autovraků nebo odstavených vozidel, které by navíc mohly ohrozit bezpečnost lidí.

„V současné době evidujeme zhruba 35 odstavených vozidel, která dlouhodobě zabírají parkovací místa, a přitom jejich stav vylučuje provoz na komunikacích. O jejich odstranění jednáme se Správou služeb hl. m. Prahy. Zároveň se sami snažíme vypátrat vlastníky a prověřujeme i další možnosti, jak tyto vozidla odstranit z našich ulic,” uvedl starosta Jiří Ptáček.

Kvůli legislativním zákonům není jednoduché odtáhnout vrak, který netvoří překážku silničního provozu. Přitom leckdy nepojízdná auta zbytečně zabírají parkovací místa, jichž je v Praze 3 nedostatek. Z tohoto důvodu chce bezpečnostní grémium řešit reálné případy individuálně podle jejich důležitosti.

Občani můžou svoje podněty a informace posílat na e-mail:  jancalek.milan@praha3.cz.

Text: Martin Hošna
Foto: Praha 3