Praha 3 v souvislosti s probíhající klimatickou změnou mění systém péče o trávníky

Z důvodu déle trvajícího deficitu srážek a na základě metodického doporučení Odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy bude městská část Praha 3 reagovat na aktuální klimatické podmínky úpravou systémové péče o travnaté plochy.

IMG_0432Celá Praha je postižena jedním z nejvyšších deficitů srážek v rámci celé České republiky. Městská část Praha 3 není v tomhle směru výjimkou a intenzivně se zabývá problematikou vhodného sekání travnatých a trávo-bylinných ploch.

Není správnou cestou přestat travnaté plochy úplně sekat. Nelze si myslet, že když ponecháme parkový trávník růst a posekáme ho dvakrát ročně, že se tím nezmění jeho užitné vlastnosti,“ uvedla vedoucí odboru ochrany životního prostředí Jana Caldrová. „Přeměna parkových a pobytových trávníků na travnaté plochy s nízkým režimem počtu prováděných sečí je věc odborná a časově náročná,“ dodala a upřesnila, že nelze počítat s tím, že během jednoho roku bude tato změna uskutečněna.

Odbor ochrany životního prostředí nyní zpracovává systém péče o travnaté plochy ve veřejné zeleni na Praze 3. Jedním z jeho bodů budou i pracovní postupy, které budou nastaveny tak, aby nedocházelo k poškozování trávníků a travnatých ploch. Zásady péče jsou rozděleny podle typu trávníku do tří kategorií.IMG_0163

Parterové trávníky, které se nacházejí například na Havlíčkově a Komenského náměstí či v parku Rajská zahrada, jsou travnaté plochy vysoké kvality, které jsou intenzivně udržované a zpravidla pod závlahou. Při provádění sečí nesmí výška seče klesnout pod 8 cm. Seč je prováděna jednou, maximálně dvakrát měsíčně v závislosti na počasí. Pokud bude teplota vzduchu vyšší než 26 stupňů a trvá-li dlouhodobé sucho, bude seč omezena.

Úprava parkové a pobytové travnaté plochy probíhá maximálně jednou měsíčně, přičemž výška seče nesmí klesnout pod 10 cm. Při dlouhodobém suchu a teplotě vyšší než 26 stupňů seč neprobíhá. Na těchto plochách může probíhat i tzv. mozaiková seč, kdy se část plochy seče jednou měsíčně a na části plochy se seč provádí dvakrát až třikrát ročně.

Na lokálních přesně vymezených místech, jako jsou například svahy v parcích, budou založeny tzv. květnaté louky. Seč bude prováděna dvakrát do roka.

Text: Martin Hošna
Foto: Martin Hošna