Pozvánka na slavnostní otevření revitalizovaného Kostnického náměstí

Kostnické náměstí prošlo revitalizací a pro veřejnost se ve své nové podobě slavnostně otevírá v úterý 9. 4. 2019 od 15 hodin. Pro všechny návštěvníky je připraveno drobné občerstvení a živá hudba.

kostnické nám

Projektovou dokumentaci pro revitalizaci náměstí zpracovala Ing. arch. Hana Špalková a Ing. Radmila Fingerová. Cílem revitalizace bylo posílit funkci náměstí jako prostoru pro setkávání, rozmanité aktivity a krátkodobý odpočinek obyvatel i návštěvníků města. Návrh oživil původní myšlenku parkového náměstí, které bylo přetvořeno do podoby odpovídající 21. století s respektováním genia loci této části Žižkova.

Základem kompozice jsou čtyři vzrostlé stromy, které poskytnou stín, budou pohlcovat prach a pozitivně ovlivní mikroklima. Vlastní prostor náměstí zůstal volný, aby umožňoval rozmanité aktivity. Okolí trafostanice je začleněno do celkového návrhu s cílem zajistit možnost dobře proveditelné údržby i bezpečnost.
 

Historie náměstí:
Kostnické náměstí vzniklo v roce 1889 při výstavbě Žižkova. V západní části je propojeno s Husineckou ulicí širokým schodištěm. Výrazný výškový rozdíl mezi touto ulicí a náměstím je řešen masivní žulovou opěrnou zdí. V době svého vzniku bylo navrženo jako parkové náměstí. V druhé polovině 20. století měl prostor charakter zanedbaného prostranství. Původní charakter místa navíc potlačila stavba trafostanice, vznikly zde úzké prostory, které byly nejen nevzhledné, ale také problematické z hlediska bezpečnosti.

Fotogalerie