Pozemky pod Parukářkou se zpřístupnily obyvatelům Trojky

Před letními prázdninami získala Praha nazpět pozemky pod Parukářkou do své péče. Zástupci radnici symbolicky i fakticky přestřihli plot dne 29. srpna, a tím je vrátili k užívání veřejnosti.

IMG_5914Louka má rozlohu přibližně dvou hektarů a vedení Prahy 3 nyní zvažuje, jak s pozemky naloží, aby sloužily co nejlépe obyvatelům městské části. Samotného stříhání plotu se kromě starosty Jiřího Ptáčka, místostarosty Tomáše Mikesky, místostarostky Jany Belecové, radního Pavla Dobeše a zastupitele Jiřího Svrčka zúčastnil také Jan Chabr, radní pro majetek Magistrátu hl. města Prahy, který se podílel na vydražení pozemků nazpět do vlastnictví metropole.

Přítomní též umístili k pozemku u bývalé zásobní zahrady ceduli s názvem „Park Přemysla Pittera“. Věhlasný humanista Přemysl Pitter, „spravedlivý mezi národy“, založil Milíčův dům na Žižkově a za druhé světové války pomáhal jak židovskému obyvatelstvu, tak i německým dětem v roce 1945.

Fotogalerie