Špinavá bomba – v Jeseniově ulici se uskutečnilo cvičení složek IZS

Dne 10. října 2018 proběhlo v ulici Jeseniova v Praze 3 cvičení složek IZS. Jeho námětem byl výbuch v bytě sběratele vojenských přebytků spinava_bomba_-_cviceni_jednotek_IZSa následné rozptýlení radioaktivní látky do přilehlých vnitřních i venkovních prostor.

Scénář cvičení:
V budově došlo k explozi a následnému rozptýlení trosek do okolí. Bylo zraněno několik osob včetně uživatele bytové jednotky. První jednotky, které přijely na místo, zjistily pomocí zásahového dozimetru ionizující záření. Následovala záchrana osob, vytýčení nebezpečné zóny, dekontaminace a další radiační průzkum včetně informování obyvatelstva o způsobech osobní dekontaminace.

Na cvičení se podílel Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Městská policie, Magistrát hl. m. Prahy, Městská část Praha 3, Státní ústav radiační ochrany a GŘ cel - Celní správa.

Foto: Bc. Roman Půta / Oddělení dokumentace HZS Praha 2018