„Ty šašku“ bylo to nejmírnější, co vůči strážníkům použil

Na křižovatce ulic Vinohradská x Jičínská si hlídka strážníků všimla muže na elektrickém vozítku, jak jede po chodníku. Proto ho zastavila a začala s ním přestupek řešit. Muž však okamžitě na strážníky slovně zaútočil s tím, že jsou nekompetentní a že on na chodníku jezdit může. Dál odmítl se strážníky situaci řešit a přivolal si na místo Policii ČR. Při čekání na jejich příjezd začala „one man show“ plná slovních urážek: „Ty kri*** deb****, ty deb*** vypatlanej, jste natvrdlej, děláš ze sebe deb *** ...“ Navíc zakazoval strážníkům pořizovat videozáznam z projednávání přestupku, protože jim prý k tomu nedal souhlas. Strážníci ho řádně poučili o tom, že ze zákona je strážník oprávněn na veřejně přístupných místech pořizovat záznamy o průběhu řešení přestupkového jednání k zajištění případných důkazů. Nejinak tomu bude i v tomto případě. Jeho přestupky se budou zabývat správní orgány.

MP Praha