po-stopach-osmicek_banner

Výstava 1918 Žižkov „My, národ československý…“, Atrium na Žižkově, Čajkovského 12

Výstava městské části Praha 3 k 100. výročí vzniku Československa. Letošní významné jubileum naší republiky není možné ponechat bez povšimnutí, a proto se Praha 3 rozhodla tomuto důležitému výročí věnovat naprosto původní historickou výstavu autorů PhDr. Jana Vlka a Mgr. Terezy Vlkové, která svým návštěvníkům přiblíží, jak politické a společenské změny mezi lety 1918 až 1938 nebo v období první republiky ovlivnily životy tehdejších Žižkováků.  

1918 - my národ československý Expozice je primárně zaměřena na Čechy, nikoli na cizince, zejména Pražany a zvláště obyvatele dnešní třetí městské části, jelikož je koncipována tak, aby se v ní místní obyvatelé „našli.“ Promlouvá k lidem, kteří někdy prošli Žižkovem, a zaujalo je jeho osobité kouzlo, které se zcela liší od jiných pražských čtvrtí. Lidé mohou mezi exponáty objevit na školních fotografiích svého dědečka, s hrdostí si připomenout žižkovské prvorepublikové stavby významné pro celou Prahu i stát, nebo se zasmát nad prvním vydáním Haškova Švejka. Výstava má návštěvníka provést tehdejší žižkovskou každodenností. Autoři kladou důraz na běžný život, aniž by však ignorovaly zásadní politické momenty doby. K vidění jsou také například unikátní fotografie ze světového turné žižkovské Viktorky či zatím nikdy nevystavené předměty ze sbírek Sokola Žižkov. Za zmínku určitě také stojí vzpomínky stále žijícího prvorepublikového pamětníka, pana Eduarda Marka, člena Svojsíkova Junáka na jeho dětství na Žižkově. Výstava provede návštěvníka tehdejší žižkovskou každodenností. Autoři kladou důraz na běžný život, aniž by však ignorovaly zásadní politické momenty doby.

Výstava je pro návštěvníky rozdělena do několika přehledných částí: Vznik Republiky československé a následky války, Památník na Vítkově, Velká Praha, Republika Žižkov a bohéma, Bydlení a práce, Školství, Zdravotnictví a sociální péče, Sport a volný čas, Divadla, kina a hospody, Policie, soudy a hasiči, Architektura, urbanismus a doprava, Církev.

Díky spolupracujícím institucím jako jsou například Národní archiv Praha, Vojenský historický ústav Praha, Národní muzeum či žižkovský Sokol a finanční podpoře Magistrátu hlavního města Prahy tak mohla vzniknout výstava, která ukazuje obyvatelům Žižkova, jaká jejich čtvrť byla před sto lety.

Výstava potrvá od 7. 9. 2018 do 30. 11. 2018 v Atriu na Žižkově a vstup na ni je zdarma.

V měsíci září také můžete shlédnout Žižkov projížďkou v historické tramvaji s komentovaným výkladem. Projížďky jsou vždy v pátek a sobotu 14. a 15. 9.; 21. a 22. 9.; 28. a 29. 9. 2018, ve 14.00 hodin z Vozovny Žižkov. Doba projížďky cca 40 minut, kapacita 30 osob. Nutná rezervace: rezervace.kultura@praha3.cz - minimálně týden před plánovanou jízdou

Komentář Petra Vacka k projížďce historickou tramvají si můžete poslechnout zde.