po-stopach-osmicek_banner

Říjnové doprovodné akce výstavy Po stopách „osmiček“ v Praze 3

Jak jinak než významné události naší země v "osmičkových letech" 1918 a 1938 budou předmětem doprovodných říjnových akcí.

po_stopach_osmicek_A3_říjen (002)Říjnové Osmičky přinášejí dozajista stejně bohatý program, jako měsíce minulé. Doprovodné akce našeho projektu Po stopách osmiček v Praze 3 se nesou povětšinou v klasickém kulturním duchu – koncerty, výstavy či literární večery, a tyto akce také náležitě prezentujeme. Tentokráte bychom vám ale chtěli představit akce, které jsou sice spíše vzdělávací, ale určitě zaujmou každého, kdo má rád historii, dějiny naší země a rád by se dozvěděl něco nového. Jedná se o odborné přednášky vedené předními českými historiky a komentované prohlídky největšího pražského vojenského pohřebiště na Olšanských hřbitovech.

Uvádíme zde tyto říjnové termíny a těšíme se na viděnou na některé z těchto zajímavých přednášek či komentovaných prohlídek. U každé události je i informace o způsobu rezervace či objednání. Vstup je však vždy zdarma.


10. 10. 2018, od 17.00 hodin

Přednáška Československé obce legionářské v Kulturním centru Vozovna, KC Vozovna, Za Žižkovskou vozovnou 2687/18, Praha 3

Vznik Československa a účast Žižkováků v prvním odboji

Druhá z tematických přednášek Československé obce legionářské bude zaměřena na samotný vznik Československa a účast Žižkováků v prvním odboji.
Na přednášce nebudou chybět ukázky výzbroje a výstroje.
Rezervace nutná. Osobně, elektronicky na http://www.kcvozovna.cz/program/ ,případně telefonicky na 222 510 796 (v provozní době KC Vozovna)


18. 10. 2018, od 17.00 hodin

Přednáška historika Vojenského historického ústavu Praha, PhDr. Karla Straky, PhD., v Kulturním centru Vozovna, Za Žižkovskou vozovnou 2687/18, Praha 3

"Cesta k Mnichovu labyrintem československé vojenské strategie"

Cílem přednášky bude objasnění strategie Československé republiky z let 1918-1938 a pojmenování klíčových vlivů a podmínek, jež ji utvářely. Na tomto podkladě bude vysvětlena podstata, smysl a význam mobilizace československé branné moci v kontextu krize, která směřovala k Mnichovu.
Rezervace nutná. Osobně, elektronicky na http://www.kcvozovna.cz/program/ ,případně telefonicky na 222 510 796 (v provozní době KC Vozovna)


24. 10. 2018, od 17.00 hodin

Přednáška v Kulturním centru Vozovna, KC Vozovna, Za Žižkovskou vozovnou 2687/18, Praha 3

„Brigádní generál Rudolf Medek“

Historik Mgr. Zdenko Maršálek, PhD. z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR a jeho přednáška
o brigádním generálu Rudolfu Medkovi, spisovateli, legionáři a prvním řediteli Památníku odboje na Vítkově, dnešního Vojenského historického ústavu Praha.
Rezervace nutná. Osobně, elektronicky na http://www.kcvozovna.cz/program/ ,případně telefonicky na 222 510 796 (v provozní době KC Vozovna)


25. 10. a 1. 11. 2018

Olšanské hřbitovy, Vinohradská 1835/153, Praha 3

Válečné a vojenské hroby na Olšanských hřbitovech

Komentované vycházky s historikem Mgr. Adamem Hájkem. Začátky v 11.00, 13.00 a 14.30 hodin. Místo setkání vždy před hlavním vchodem z Vinohradské ulice.
Maximální počet účastníků je 20 osob na skupinu, rezervace na vlastap@praha3.cz, telefon: 222 116 282.