po-stopach-osmicek_banner

Mobilní aplikace Po stopách osmiček v Praze 3

Praha 3 spustila do provozu mobilní aplikaci Po stopách osmiček v Praze 3, která přináší rozšiřující a lehce edukativní pohled na venkovní výstavní expozici stejného názvu, která trvá již od letošního dubna na náměstí Jiřího z Poděbrad. Cílem aplikace je podpořit zájem veřejnosti, včetně mládeže, o již probíhající výstavu poskytnutím nové možnosti dozvědět se nejen mnohé nové informace, rozvíjející základní sdělení výstavy, ale také ověřit si následně své znalosti a mít možnost být za své znalosti oceněn.

Aplikaci do svých mobilních telefonů můžete stáhnout buď pomocí zde uvedeného odkazu, nebo díky QR kódu, který je umístěn také na úvodním panelu venkovní výstavy na náměstí Jiřího z Poděbrad. Po spuštění aplikace se dozvíte jak dále postupovat, pokud se budete chtít do testování svých historických znalostí pustit:

Návod na použití aplikace:

  1. Stáhněte a nainstalujte si do svého mobilu aplikaci Po stopách osmiček Prahy 3. Buď zde na webu, nebo již z úvodního výstavního panelu na náměstí Jiřího z Poděbrad.
  2. Zajděte na náměstí Jiřího z Poděbrad, kde je umístěna exteriérová výstava Po stopách osmiček v Praze 3. Zde postupně odemkněte všechna témata aplikace.
  3. Postup odemykání témat: v aplikaci vyberete příslušný rok, podle instrukcí spustíte kameru a namíříte na panel příslušného roku. Spustí se krátká animace a tím se odemkne přístup k dalším informacím.
  4. Na úvod každého tématu je jednoduchá kvízová otázka, jejíž správnou odpověď najdete na výstavních panelech.
  5. Po zodpovězení všech 12 úvodních otázek se odemkne přístup k druhému kvízu, na který najdete správné odpovědi po pečlivém prostudování nových informací v aplikaci.
  6. Po vyplnění druhého kvízu se odemkne bonusový kvíz C, který vás vyzkouší ze znalosti místopisu Prahy 3, kdy budete k místním názvům ulic přiřazovat správné osobnosti a události.
  7. Po správném vyplnění kvízu a jeho vyhodnocení získáte odkaz ke stažení tohoto soutěžního listu C a jeho přílohy, který po vytištění a vyplnění můžete přihlásit do soutěže o ceny. Nejzazší termín odevzdání soutěžního listu do slosování je 5. prosince 2018 na adrese Informačního centra Prahy 3 na rohu Milešovské ulice a náměstí Jiřího z Poděbrad. Na obálku uveďte název Po stopách osmiček.

Soutěž o ceny: Zašlete či doneste správně zodpovězený bonusový kvíz C s jeho přílohou na adresu Informačního centra Prahy 3 - Milešovská 846/1, a přihlaste se tak do soutěže o ceny.

Pravidla soutěže:
Do soutěže se může přihlásit každý, kdo správně vyplní soutěžní list C s bonusovým kvízem, vyplní a podepíše přílohu s prohlášením o zpracování osobních údajů a toto dohromady zašle, případně osobně zanese na adresu Informačního centra Praha 3, Milešovská 846/1, Praha 3 (roh náměstí Jiřího z Poděbrad a Milešovské ulice), a to nejpozději do 5. 12. 2018. Obálku označte názvem Po stopách osmiček.

Pracovní listy se špatně vyplněnými odpověďmi, bez vyplněného souhlasu se zpracováním osobních údajů, nebo dodané po termínu 5. 12., budou neplatné a do slosování tedy nebudou předány.
Tři správně vyplněné soutěžní listy budou slavnostně vylosovány 10. 12. 2018 na Škroupově náměstí v 17.00 hodin, při příležitosti zakončení projektu Po stopách osmiček v Praze 3.

Každý ze tří výherců obdrží poukázku na 2 vstupenky do Žižkovského divadla Járy Cimrmana a limitovanou kolekci upomínkových předmětů projektu Po stopách osmiček v Praze 3.

po stopách "osmiček" v praze 3 - QR Výherci budou informováni na vyplněné kontakty ze soutěžních listů.

Odkaz na aplikaci a QR kód
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.AtelierHavelka.Osmicky

A pokud si chcete vyzkoušet své znalosti nanečisto, uložili jsme pro vás zde první dva nesoutěžní pracovní listy.

Související dokumenty