Stále se můžete přihlásit do Antigraffiti programu!

Majitelům domů a nemovitostí může Antigraffiti program pomoci s úpravou znečištěné fasády. Stačí jen vyplnit přihlášku!

Praha 3 realizuje Antigraffiti program určený k odstraňování nelegálních graffiti z fasád soukromých domů, které nejsou ve vlastnictví městské části Prahy 3. Cílem tohoto programu je potlačení, prevence a náprava vandalismu a společně přispět ke vzhledu třetí městské části.

Antigraffiti program má obrovskou preventivní roli. Sprejeři, když vědí, že se obrázek včas umyje, a nemohou se těšit tím, jak chodí kolem něj, ztrácí motivaci dělat další. A to je smysl antigraffiti, nejen vyčistit fasády, ale demotivovat sprejery,“ uvedl starosta Jiří Ptáček.

Kompletní umytí graffiti trvá v řádech desítek minut, záleží na typu znečištění. Nejdřív se použije speciální chemie, nechá se působit a poté se umyje tlakovou sprchou s horkou vodou. Někdy se musí použít i barva na přemalování. K provedení čištění je třeba příhodných klimatických podmínek (zejména teplota nad 8°C).

Podrobnější informace k zařazení do Antigraffiti programu Vám sdělí
na tel: 222 116 758 nebo na e-mailové adrese sulcova.katerina@praha3.cz,


Majitelé domů mají stále možnost se průběžně do tohoto programu hlásit. Na základě přihlášky bude připravena smlouva, která bude účastníkovi zaslána k podpisu. Vzhledem k tomu, že nemovitosti na území Prahy 3 jsou v městské památkové zóně nebo v ochranném pásmu památkové zóny, musí městská část žádat o rozhodnutí odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy. Závazná stanoviska památkářů jsou průběžně zasílána majitelům domů.Toto závazné stanovisko bude vydáno na dobu neurčitou, jeho vydání může odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy trvat až tři měsíce. Čištění domů lze z tohoto důvodu objednat až po vydání rozhodnutí.

Městská část zajišťuje na své náklady odstraňování graffiti z nemovitostí na celém svém území (po podepsání smlouvy s vlastníkem nemovitosti).

Čištění nebo přemalování zasažené části fasády vykonává odborná firma. Samotné nahlášení nových graffiti je možné prostřednictvím zřízeného dispečinku, který prověří, zda se poškození nachází na budově zapojené do programu a po konzultaci s majitelem zajistí odstranění.

Telefonní číslo dispečinku: 777 553 574; e-mail: antigraffiti@cistatrojka.cz

Upozorňujeme, že k provedení čištění je třeba příhodných klimatických podmínek (zejména teplota nad 8°C).

Hranice městské památkové zóny Vinohrady, Žižkov, Vršovice

mapa - hranice MPZ

Antigraffiti program městské části v tuto chvíli nezahrnuje aplikaci antigraffiti nátěrů.

Městská část Praha 3 samozřejmě nepouští ze zřetele důležitou společenskou potřebu nalézt a potrestat pachatele tohoto vandalismu. Proto ještě zintenzivňujeme spolupráci s Městskou policií i Policií ČR na základě podkladů z monitoringu nejvíce zasažených míst a informací od občanů nebo vlastníků zasažených domů.


Otázky a odpovědi

Bude odstraňování graffiti probíhat skutečně zdarma?
Ano, veškeré náklady na čištění nemovitostí hradá městská část. Majiteli nemovitosti nevyplývá žádná finanční spoluúčast.

Jaké části nemovitosti mohou být vyčištěny?
Program zahrnuje čištění nejen fasád, ale také dveří, oken atp. maximálně do výšky dvou metrů. Části domu, které nejsou viditelné z ulice (interiéry budov, vnitrobloky atp.) do programu nespadají.

Jaký je způsob odstraňování graffiti?
Odstraňování graffiti provádí specializovaná firma. Konkrétní způsob odstraňování vždy záleží na typu graffiti a především na typu fasády. Ve většině případů se k odstranění používají různé chemické prostředky v kombinaci s tlakovou vodou. Pokud tento postup nelze použít, změří se konkrétní odstín omítky, namíchá se příslušná barva a graffiti se přetřou.

Jak objednám čištění?
Požadavky na čištění jsou hlášeny na telefonický dispečink firmy, která odstraňování graffiti provádí Je možné využít rovněž e-mail: antigraffiti@cistatrojka.cz.

Co udělat, abych se zapojil do programu?
Pro zapojení do programu je třeba, aby majitel nemovitosti (resp. osoba oprávněná jednat např. za společenství vlastníků, družstvo apod.) vyplnil přihlášku dostupnou na webu městské části a tu poslal na adresu městské části (Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, 130 00 Praha 3), nebo zanechal na podatelně. Na základě přihlášky bude připravena smlouva, která bude účastníkovi zaslána k podpisu. Na jejím uzavření by se v případě nemovité věci ve spoluvlastnictví měli spoluvlastníci většinově dohodnout. U právnických osob (např. bytové družstvo, společenství vlastníků) o uzavření smlouvy rozhodne příslušný orgán. Vaše případné dotazy ohledně uzavření smlouvy směřujte na e-mail sulcova.katerina@praha3.cz

antigraffiti_2019_leták

Galerie