Zuzana RADOVÁ- NOVÁKOVÁ – ředitelka o. s. Remedium Praha

Narodila se na statku v Berouně ve znamení Panny. Jak sama říká, v erbu má spořivost, vztah k trvalým hodnotám a smysl pro to, aby věci kolem sebe držela uspořádané a ladné.

Vystudovala gymnázium a poté sociálně-právní školu. Provdala se, porodila dvě dcery a deset let pracovala jako sociální pracovnice v manželské a předmanželské poradně ve svém rodném městě.

Začátkem devadesátých let se podílela na založení Asociace manželských a rodinných poradců a několik volebních období pracovala v jejím prezidiu.

Před 22 lety profesně přesídlila na Žižkov a začala pracovat v nově otevřeném krizovém centru RIAPS v oddělení krizové intervence a jako pracovnice tamější Linky důvěry. Tím zároveň spojila svůj život s fungováním neziskové organizace REMEDIUM Praha, která nejprve fungovala jako nadace podporující zmíněné centrum a posléze jako občanské sdružení, které poskytuje vzdělávání  pomáhajícím profesím a sociální služby znevýhodněným občanům.

V REMEDIU zastává už patnáct let pozici ředitelky. Za tu dobu se z REMEDIA stala rozvinutá, dynamická a stabilní neziskovka, jejíž služby pro seniory a občanskou poradnu využívají nejen občané Prahy 3.

Ona sama se vedle své manažerské role podílí jako lektorka na akreditovaném vzdělávání v krizové pomoci, které REMEDIUM poskytuje pracovníkům krizových center a linek důvěry v rámci celé republiky.