Miloš Szabo - farář

Miloš Szabo se narodil roku 1964 ve slovenských Bojnicích. Bohoslovecká studia absolvoval na Teologické fakultě Komenského univerzity v Bratislavě a na kněze byl vysvěcen roku 1988. Několik let předtím, než mu bylo umožněno kněžské povolání, pracoval jako dělník v čistírně odpadních vod v Dusle Šaľa a tajně se také stal členem Misijní společnosti sv. Vincence, v jejímž rámci chtěl působit na zahraničních misiích.


Po několikaletém působení v kněžském úřadě v Levicích, Vráblích a v Bratislavě přesídlil Miloš Szabo v roce 1995 do České republiky, kde začal působit v pražské diecézi jako diecézní kněz. Stal se rovněž členem týmu Posttraumatické intervenční péče pro Policii ČR, který působí na území hlavního města Prahy.  V roce 2000 absolvoval studium kanonického práva na Katolické univerzitě v polském Lublinu. S farností u kostela sv. Prokopa spojil Miloš Szabo svůj život v roce 2001 a po šesti letech, kdy působil jako administrátor farnosti, byl v roce 2007 jmenován zdejším farářem.

Tím ale výčet aktivit populárního žižkovského faráře, který nedávno oslavil kulaté životní jubileum, rozhodně nekončí. Kromě své práce pastorační je totiž rovněž projektovým manažerem oblíbené akce Noc kostelů, okrskovým vikářem koordinujícím kněží na určitém území a členem poradních sborů arcibiskupa pražského. Na území Olšanských hřbitovů založil projekt naučné stezky, který poskytuje informace o významných osobách pohřbených v jejich areálu.

Významné místo v životě Miloše Szabo má rovněž publikační činnost, která zahrnuje na jedné straně rozsáhlý cyklus věnovaný právě Olšanským hřbitovům (zatím byly vydány celkem 4 díly), na straně druhé pak „průvodce“ duchovním životem Žít podle Bible: Poprvé s Matoušem, Žít podle Bible: Podruhé s Janem a před nedávnem vydanou knihu Manželství, to je také slib.

Do pomyslné galerie významných postav, které spojily svůj život s třetí městskou částí, připojil Miloš Szabo svůj podpis 14. května 2014.