Marta Vrabcová - ředitelka Mateřské školy Milíčův dům

* 31. ledna 1952

227600_111067_vrabcova.jpg

Marta Vrabcová působila 17 let jako ředitelka Mateřské školy Milíčův dům v Sauerově ulici, a to až do roku 2013, kdy odešla do důchodu. V Praze 3 začala pracovat jako učitelka mateřské školy již v roce 1983, o rok později 1984 se stala ředitelkou MŠ Vinohradská. Do funkce ředitelky MŠ Milíčův dům nastoupila v roce 1996 a postupně začala uplatňovat myšlenky předního pedagoga a humanisty Přemysla Pittera. Tolerance a otevřenost jsou dosud hlavními prioritami této školky, která ve dvou mikrotřídách poskytuje péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Marta Vrabcová se po celou svoji pedagogickou činnost pečlivě starala o svěřený majetek, neustále zlepšovala interiéry budovy a prostředí školní zahrady ve prospěch dětí. Díky tomu platí MŠ Milíčův dům k nejlepším školkám v Praze 3 a je o ní stran rodičů velký zájem.