Jana Seifertová - Plichtová - nar. 1931

Dcera spisovatele, básníka a novináře Jaroslava Seiferta, nositele Nobelovy ceny za literaturu. Vystudovala romanistiku, vyučovala na Univerzitě 17. Listopadu a je významnou překladatelkou z francouzštiny.

Saifertova_kniha_cti1Dne 11. října roku 1984 převzala prestižní Nobelovu cenu za literaturu v zastoupení za nemocného otce z rukou švédského krále Karla IV. Gustava.

Paní Seifertová bydlí stále v domě svých rodičů nedaleko Ladronky a snaží se jeho prostředí uchovat i nadále v pietní atmosféře.

Saifertova_kniha_cti2Každoročně se účastní festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy, který se koná v Kralupech nad Vltavou, kde je Jaroslav Seifert pohřben.

Paní Seifertová významně přispěla svou osobní účastí k realizaci památníku svého otce na Žižkově. Jedná se o unikátní plastiku od sochaře Jana Roitha ve tvaru rotující bronzové stuhy vztyčené k obloze.

Důvodem k zápisu do Knihy cti  bylo především celoživotní uchovávání odkazu Jaroslava Seiferta a podpora vybudování jeho památníku v Praze 3.