Hana Krejčová

Prof. MUDr. Hana Krejčová, DrSc. - nar. 29.7.1931

371836_195916_orez.jpg

“Hana Vančurová chce býti lékařkou“, takto zněla v první třídě odpověď na dotaz pana učitele, čím chce v budoucnu být.  Přírodopis byl vždy jejím nejoblíbenějším předmětem a jako medička jezdila na dětské tábory a pořádala tam přírodovědné kroužky. Pochází z rodiny již třetí generaci žijící na Žižkově, jež patřila k zakládajícím členům žižkovského Sokola. Narodila se a dosud žije v rodinném domku v Jeseniově ulici. Paní profesorka je jedním z nejstarších, doposud pracujících neurologů v České republice. Po promoci začínala jako nadějný gynekolog a porodník v Jičíně, ale z rodinných důvodů se musela tohoto činorodého oboru, který vyžaduje rychlé rozhodování a přináší radost při úspěchu z narození dítěte nebo dobře provedené práce, vzdát. V Praze byla po různých peripetiích přidělena na neurologii nemocnice Na Františku, kde zahájila svou kariéru. Po několika letech byla přijata na neurologickou kliniku Karlovy Univerzity, zde kromě péče o nemocné pracovala i ve výzkumných klinických laboratořích  a ve vestibulologické ambulanci. Tímto v podstatě odstartovala výuku a nasměrování na neurootooftalmologii. V r.1984 byla oceněna za vestibulologické práce (Cena Presidia Čs. lékařské společnosti J.E.Purkyně) a v r. 1988 obdržela Cenu Čs. neurologické společnosti za monografii ,, The influence of sport´s load on central nervous sytem“ Paní profesorka vydala 175 vědeckých publikací a 2 monografie. Neměli bychom opomenout skutečnost, že přednášela na univerzitách v evropských zemích, USA, Mexiku, Jižní Americe a Japonsku. V letech 1970-1972 vyučovala neurologii na 1. LF UK a 1972-1992 přednášela a vedla zájmové kroužky na 2. LF UK, fakultě rehabilitace. Paní profesorka byla zapsána do Knihy cti u příležitosti životního jubilea a za celoživotní vynikající práci v oblasti neurologie.