Doc. MUDr. Miroslav TVRDEK CSc. – přednosta Kliniky plastické chirurgie FN Královské Vinohrady

* 18. srpna 1950, Praha

208028_102633_x91_tvrdek.jpg

Miroslav Tvrdek patří k našim předním specialistům v oboru plastické chirurgie. Od roku 1981 pracuje na klinice plastické chirurgie FN královské Vinohrady.

Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze vystudoval v letech 1969 až 1975. V roce 1979 získal atestaci 1. stupně z chirurgie 1979, o pět let později pak atestace z plastické chirurgie. Habilitační práci obhájil v roce 1991.

Po studiích začal pracovat na chirurgickém oddělení nemocnice v Mostě, kde zůstal tři roky.  Poté přešel do Ústavu experimentální medicíny při ČSAV, následně pak na Kliniku plastické chirurgie FNKV, kde pracoval v letech 1981–1985 jako sekundární lékař, v letech 1985 až 1991 působil jako ordinář pro mikrochirurgii a od roku 1992 je přednostou kliniky.

Působí v několika odborných společnostech, je např. předsedou České společnosti plastické chirurgie, člen výboru České společnosti estetické chirurgie či mezinárodní společnosti IPRAS, ASPRS a ICS. Vyučuje také na 3. lékařské fakultě UK a je autorem a spoluautorem více než 80 publikací.

Absolvoval stáže na řadě významných pracovišť plastické chirurgie v zahraničí. Po návratu z půlroční stáže v roce 1983 v Tokiu zavedl mikrochirurgické operační techniky. Odborníky v celé republice zasvětil do pravidel uchovávání oddělených částí těla. Jako první v republice přišil oddělenou ruku v předloktí. Věnuje se nejen poúrazovým replantacím, ale zavedl i mikrochirurgické postupy ke tkáňovým přenosům. Tím došlo k významnému zkrácení doby léčby a zvýšení její úspěšnosti. Jeho profesionální kvality oceňují odborníci v Japonsku, Německu, Velké Británii, Číně a USA.

Je šéfredaktorem mezinárodního časopisu plastické chirurgie – Acta Chirurgiae Plastice a autorem více než 80 článků a kapitol v odborných časopisech a jiných publikacích. Je předsedou České společnosti plastické chirurgie J. E. Purkyně.