Blanka SEDLÁČKOVÁ – učitelka

* 25. ledna 1928, Praha

Blanka Sedláčková prožila celé své dětství na Žižkově v Žerotínově ulici. Jako žákyně základní školy navštěvovala Milíčův dům, což bylo významné výchovné zařízení pro žižkovské děti. Od roku 1946 v něm pracovala jako vychovatelka.

V  revolučních dnech v roce 1945, v době od 5. do 9. května pracovala jako dobrovolná ošetřovatelka v Záchranné stanici č. 67/I, kde ošetřovala raněné z barikád. Za tuto činnost obdržela děkovný dopis z Vojenského velitelství Žižkov. V druhé polovině května pomáhala bez nároku na honorář řediteli Milíčova domu Přemyslu Pittrovi při organizování pomoci pro děti z koncentračních táborů. Tehdy se v Milíčově domě soustředila pomoc právě pro děti z koncentračních a internačních táborů.

Od 1. dubna 1951 do června 1992 pracovala jako vychovatelka. V roce 1959 byla jmenována vedoucí vychovatelkou. V letech 1960 až 1961 pracovala jako metodička. V roce 1981 se stala krajskou lektorkou pro vzdělávání vychovatelů školních družin a klubů v rámci Prahy.

Ocenění získala za dlouholetou a úspěšnou pedagogickou činnost.