Anna MARVANOVÁ – novinářka, chartistka

* 18. března 1928, Bratislava – † 24. listopadu 1992, Praha

Narodila se v rodině úředníka a politického pracovníka. Po absolvování Filosofické fakulty UK pracovala jako novinářka, hlavně v Čs. rozhlase. Díky své jazykové erudici mohla působit v zahraničí, zejména v Africe.

Podobně jako mnozí levicově angažovaní mladí lidé vstoupila do KSČ, vždy se však k její politice stavěla kriticky. Tato její kritičnost značně vzrostla v 60. letech, kdy se Anna přidala k reformnímu hnutí za socialismus s lidskou tváří.

S rodinou žila na Žižkově. Z manželství měla tři děti – Annu, Kateřinu a Jana.

Po okupaci Československa byla vyloučena z KSČ, vzápětí potom propuštěna také ze svého zaměstnání a musela proto vykonávat manuální práce. Při výkonu jedné takové nežádoucí aktivity, jíž bylo roznášení nápojů v restauraci, upadla, poškodila si kloub, a následkem toho se zhoršil její zdravotní stav. Od počátku 80. let byla vážně nemocná a pohybově handicapovaná.

V roce 1977 byla Anna mezi prvními 242 signatáři občanské iniciativy Charta 77. Od podpisu jejího základního prohlášení byla ustavičně pronásledována.

V práci pro Chartu 77 se projevily nejen její ideové a formulační schopnosti, ale také obratná a vynalézavá komunikace. Byla spoluautorkou a zprostředkovatelkou mnoha chartistických a jiných disidentských textů. Též pomáhala při četných svépomocných a humanitárních akcích.

V roce 1969 vystoupila z KSČ a byla propuštěna z Československého rozhlasu. Poté pracovala jako myčka nádobí či doručovatelka novin. Od roku 1970 byla v invalidním důchodu. Chartu 77 podepsala 1. 1. 1977, její mluvčí pak byla dokonce po dvě období v letech 1977–1984.

Od roku 1988 byla aktivní činitelkou Čs. helsinského výboru a Hnutí za občanskou svobodu. Po revoluci, v letech 1990 až 1992, se jako zkušená občanská aktivistka věnovala očistě politického života od tzv. starých struktur, zejména v okruhu ministerstva vnitra.

Do Knihy cti byla Anna Marvanová zapsána in memoriam 24. února 2004 za své zásluhy o boj za demokracii a lidská práva.