Alois KONOPICKÝ – pilot

* 1915, Nuzice – † 21. srpna 2000, Praha

194553_92367_Konopicky.jpg

Plukovník v.v. Alois Konopický byl vedoucí zbrojní důstojník 311. bombardovací perutě RAF a zbrojní důstojník VTLÚ Letňany, důstojník Řádu britského impéria a zakladatel Sdružení veteránů RAF. Za druhé světové války sloužil jako jeden z 940 letců ve Velké Británii u Královského letectva. Po válce se vrátil, ale odseděl si dva roky na Mírově. Později se oženil. Jeho syn Jiří žije od roku 1989 ve Velké Británii.

Podobně jako ostatní letci utekl v roce 1938 přes Polsko do Francie, kde podepsal přihlášku do cizinecké legie. Po napadení Francie Německem se přesunul do Anglie, kde prodělal pilotní výcvik na bombardovacích letadlech. V průběhu války se zúčastnil mnoha náletů na různé nepřátelské cíle.

Mnohokrát byl vyznamenán jak v průběhu války, tak i po jejím ukončení. Je nositelem sedmi vyznamenání. Jako jeden z mála českých letců v Anglii získal v roce 1993 od anglické královny Řád britského impéria. Anglie ocenila Konopického hlavně za práci v průběhu čtyřiceti let nesvobody. Konopický totiž sestavil celkový seznam všech letců v Anglii a organizoval akce českých pilotů RAF, včetně tajných vojenských pohřbů. Byl pověstný tím, že i přes neustálý dohled estébáků nosil na všechny vzpomínkové akce anglickou uniformu.

V roce 1990 se podařilo plukovníku Konopickému při rekonstrukci Národního památníku na Vítkově spolu s plk. v.v. Ladislavem Snídalem a plk. v.v. Bohuslavem Jarošem objevit krabice, které obsahovaly 302 dřevěných uren. Některé urny se podařilo předat pozůstalým, zbývající byly v roce 1997 uloženy do památníku v Hrabyni a do památníku padlým letcům na vojenské části hřbitova v Praze na Olšanech.

Po Konopickém není ucelený archiv. Část archivu věnoval jeho syn leteckému spolku v Praze, fotografie si rozebrali přátelé. Část materiálů získal pražský svaz zahraničních letců.

Do Anglie se plk. Konopický dostal ještě v roce 1970 na setkání veteránů RAF. Zájezd se konal pod záštitou Československého svazu protifašistických bojovníků.

V Praze 3 se zúčastnil v roce 1995 založení odbočky Československé obce legionářské.