Na zápis do Knihy cti jsou občané navrhováni veřejností, případně zastupiteli. Následně je tato nominace schvalována Radou městské části Praha 3. Osobnost navrhovaná na zápis do Knihy cti by měla být nějakým způsobem spjata s životem Prahy 3 a zároveň by měla být výjimečná ve své profesi či v občanském životě.

Náměty, obsahující alespoň základní popis profesní či celkové životní dráhy navrhované osobnosti, můžete zasílat na adresu: Bc. Natálie Poděbradská, odbor kultury, Úřad městské části Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, 130 00 Praha 3 nebo e:mail: podebradska.natalie@praha3.cz, tel.: 222 116 154

Seznam osobností zapsaných v Knize cti Prahy 3:

1 Jaroslav FOGLAR spisovatel 3.7.1992
2 Olbram ZOUBEK sochař 3.2.1994
3 Miroslav ONDŘÍČEK kameraman 22.2.1995
4 Ivan MEDEK ředitel Kanceláře prezidenta republiky 15.11.1995
5 Prof. ThDr. Miloš BIČ theolog 16.11.1995
6 Vlastimil BRODSKÝ herec 13.12.1995
7 Jiřina JIRÁSKOVÁ herečka 14.2.1996
8 Olga HAVLOVÁ manželka prezidenta 10.4.1996
9 Alois KONOPICKÝ pilot v Anglii 10.5.1996
10 Margaret THATCHEROVÁ politička 11.5.1996
11 Ing. Ladislav SNÍDAL pilot v Anglii 21.6.1996
12 Josef CHUCHRO violoncellista 28.6.1996
13 Radovan LUKAVSKÝ herec 31.10.1996
14 Jaroslav CHEJSTOVSKÝ legionář 2.12.1996
15 PhDr. Viktor KALABIS hudební skladatel - zemřel 4.12.1996
16 Prof. Zuzana RŮŽIČKOVÁ cembalistka 4.12.1996
17 Jan PETRÁNEK publicista 12.12.1996
18 ak. mal. Jaroslav KUBIČKA malíř a sochař 31.1.1997
19 Prof. Miloš SÁDLO violoncellista 3.4.1997
20 Miloslav MIKOTA znalec dějin a místopisu Žižkova 12.3.1997
21 Generál Antonín ŠPAČEK legionář 16.5.1997
22 Plukovník Václav STRAKA legionář 22.5.1997
23 Jára CIMRMAN   25.11.1997
24 Zdeněk SVĚRÁK herec  
25 Ladislav SMOLJAK herec  
26 Jaroslav MALINA malíř 11.12.1997
27 Svatopluk BENEŠ herec 26.2.1998
28 Karel NEPRAŠ sochař, grafik 1.6.1998
29 Hedvika ČECHOVÁ tel. hlasatelka 16.7.1998
30 Jindřich HEŘKOVIČ legionář 16.10.1998
31 František ŠŤASTNÝ motocyklový závodník 5.11.1998
32 Ludovít BODOK legionář 6.11.1998
33 Milan KNOBLOCH ak.sochař a medailér 12.11.1998
34 Václav BĚLOHRADSKÝ filosof a sociolog 7.1.1999
35 Mgr. Bohdan PIVOŇKA farář 15.1.1999
36 Ing. RNDr. Karel ZIMA, DrSc. hydrogeolog 26.2.1999
37 Alena ŠEREDOVÁ Vícemiss 23.4.1999
38 Miroslav MORAVEC herec 7.5.1999
39 Vilém FLEISCHHANS boxer 23.7.1999
40 Jiří NAČERADSKÝ akad. malíř 6.9.1999
41 ThDr. Jaroslav ŠKARVADA pomocný biskup 14.10.1999
42 Věra LUKÁŠOVÁ farářka 18.11.1999
43 PhDr. Josef KROUTVOR historik umění 25.11.1999
44 JUDr. Miloš KOČKA zasloužil se o zapsání V. Priessnitze do kalendáře UNESCO 2.12.1999
45 Jiří HOŠEK violoncellista 6.12.1999
46 Pavel HEJDA podnikatelé Auto Jarov 20.12.1999
47 Josef FOJTÍK podnikatelé Auto Jarov  
48 Josef HAVLÍČEK legionář 25.1.2000
49 Vladislav MEC legionář 25.1.2000
50 Oldřich KULÍK legionář 25.1.2000
51 Jaroslav TOMSA kaskadér 22.2.2000
52 Oldřich KULHÁNEK výtvarník 10.3.2000
53 Karel WEINLICH rozhlasový režisér 28.4.2000
54 Zdeněk SMETANA výtvarník 17.10.2000
55 PhDr. Václav VRABEC nám. ředitele Rozhlasu 9.1.2001
56 Mgr. Jaroslav KUČERA ředitel Výtvarné školy Václava Hollara 16.1.2001
57 Klement SLAVICKÝ hudební skladatel 16.10.2001
58 Josef MUSIL nejúspěšnější volejbalista 8.10.2002
59 arch. František SKŘÍPEK architekt, scénograf 21.11.2003
60 PhDr. Libuše ŠILHÁNOVÁ šiřitelka Charty 77 17.2.2004
61 Prof., JUDr. František ŠAMALÍK, DrSc. filosof 17.2.2004
62 Anna MARVANOVÁ mluvčí Charty 17.2.2004
63 Drahomíra FIALKOVÁ herečka, Charta 24.2.2004
64 Prof., MUDr. Jan PIRK, DrSc. přednosta IKEM 17.3.2004
65 Prof., PhDr. Ladislav HEJDÁNEK filosof 23.3.2004
66 Jaroslav RÓNA sochař 17.8.2004
67 Vladimír NEFF spisovatel 24.8.2004
68 Mgr. Yvona KREUZMANNOVÁ řed. PONEC 7.9.2004
69 Doc., MUDr. Petr SEDLÁČEK, CSc. ved. lékař  21.9.2004
70 Jan VYCHYTIL řed. Hudební školy 23.9.2004
71 Blanka SEDLÁČKOVÁ učitelka 12.10.2004
72 Josef ILLÍK kameraman 4.5.2005
73 RNDr. Jan HAVLÍČEK příslušník civilního odboje v Anglii 13.12.2005
74 Jiří LINHA vedoucí komorního souboru Linha Singers 7.3.2006
75 Pavel HURDA člen Rady ZMč Praha 3 14.3.2006
76 Jan SAUDEK fotograf 9.5.2006
77 Oldřich KORTE hudební skladatel a publicista 7.8.2006
78 Karel CUDLÍN fotograf 30.1.2007
79 Pavel BRÁZDA malíř 6.2.2007
80 Věra Nováková–Brázdová malířka 6.2.2007
81 Stanislav ZINDULKA herec 15.5.2007
82 Alena VRÁNOVÁ herečka 31.7.2007
83 pplk. Jiří NEUWIRTH ředitel policie 14.11.2007
84 BcA. Ján NEMEC ředitel Baletní školy 7.10.2008
85 Jaroslav ČVANČARA žižkovský rodák, hudebník a historik 18.11.2008
86 prof. Josef MICHL, Ph.D celosvětová vědecká činnost v oblasti chemie 30.6.2009
87 Jarmila NOVENKOVÁ sbormistryně 20.10.2009
88 Jiřina POLANECKÁ Klub přátel Žižkova 24.11.2009
89 Gustav FRANCL překladatel francouzské poezie 9.2.2010
90 Mgr. Martina POJAROVÁ zakladatelka rodinného a kulturního centra 22.6.2010
91 doc. MUDr. Miroslav TVRDEK přednosta Kliniky plastické chirurgie 19.10.2010
92 Mgr. Jana DREXLEROVÁ ředitelka Mamma Help center 26.10.2010
93 Lubomír NOVÁK dirigent a zakladatel dechového orchestru ZUŠ 13.4.2011
94 Eduard MAREK člen čestného Svojsíkova oddílu a Skautského oddílu Velena Fanderlika 9.8.2011
95 PhDr. Petr KLÍMA ředitel Psychologicko-pedagogické poradny 3.2.2012
96 Zuzana NOVÁKOVÁ ředitelka Remedium Praha 10.2.2012
97 František PRÁŠEK Svaz důchodců ČR 21.11.2012
98 Marta VRABCOVÁ ředitelka MŠ Milíčův dům 31.7.2013
99 Miloš SZABO farář 14.5.2014
100 Přemysl Pitter humanista 15. 6. 2015
101 Hana Krejčová neuroložka 12. 8. 2016
102 Jarmila Mucha Plocková architektka 24.8.2016
103 Jana Seifertová Plichová Dcera spisovatele, básníka a novináře Jaroslava Seiferta 19.9.2016
104 Olga Fierzová spolupracovnice Přemysla Pittra 18. 5. 2017
105 Ludmila Mojžíšová zdravotní asistentka, terapeutka a asistenka na Fakultě tělesné výchovy a sportu 29. 11. 2017
106 Theodor Pištek výtvarník 6. 12. 2017
107

Prof. Ing. Hana

Machková, CSc.

rektorka VŠE 26. 3. 2018
108 Jiří Chvála sbormistr 20. 6. 2018
109 Jiří Krampol herec 11. 7. 2018
110 Josef Janíček hudebník, člen PPU 21. 8. 2018
111 Dagmar Hazdrová hlasatelka 12. 2. 2018
112 Miroslav Čvančara publicista a historik 17. 1. 2019
113 Ivan Vavřík architekt 18. 6. 2019
114 doc. RNDr. Luboš Perek, DrSc., dr.h.c. astronom 27. 8. 2019
115 Aleš Knížek brigádní generál 31.10.2019
116 PhDr. Miloš Hoznauer pedagog a spisovatel 5. 11. 2019
117 RNDr. František Kopecký pedagog 1. 10. 2020
118 dobrovolníci v době nouzového stavu   Gabriela Sedláčková
(jako zástupce)
6. 10. 2020