Nová Trojka dětem

Rodinné a kulturní centrum Nová Trojka oslaví v červnu tohoto roku již 13 let práce pro občany Prahy 3. Probíhají zde programy pro celou rodinu i pro širokou veřejnost, tradiční akce, široké spektrum pravidelných volnočasových i vzdělávacích aktivit pro děti, rodiče s dětmi i dospělé. Od samých začátků působení na Praze 3 měla činnost Nové Trojky také sociální rozměr.

353084_187835_primestsky_tabor.jpg

Podporováni byli rodiče malých dětí, rodiče samoživitelé i děti z blízké školy na Havlíčkově náměstí (mnoho let zde probíhal například otevřený klub Bez klíče).Je to už několik let, kdy se Nová Trojka rozhodla jít ještě dál. V rámci svých programů i nad jejich rámec rozvinula program podpory sociálně, kulturně i jinak znevýhodněných dětí a rodin s omezenými příležitostmi. Děti, které by si to jinak nemohly dovolit, mohou navštěvovat zdarma výtvarné, hudební i pohybové kurzy, příměstské tábory i pyžámkové večírky (hlídání dětí s programem přes noc).

353032_187831_carodejnice_v_zahrade.jpg

Dvakrát do roka je v Nové Trojce uspořádán pro děti s omezenými příležitostmi celodenní výlet mimo Prahu, dvakrát do roka pak celodenní program pro děti i jejich rodiče v prostorách Nové Trojky. Každý měsíc jsou rodiny zvány na tradiční akce s bohatým programem, hrami a soutěžemi (Martinská světýlka, Mikuláš, Čarodějnice). Kontinuálně po celý rok probíhá sbírka oblečení a dalších potřebných věcí pro sociálně znevýhodněné rodiny. V neposlední řadě v rámci pátečních vzdělávacích odpolední pro děti z pěstounských rodin Nová Trojka realizuje program primární prevence, nenásilně během her a volnočasových aktivit. Při všech těchto činnostech Nová Trojka úzce spolupracuje s OSPOD Prahy 3 a s Městskou částí Praha 3, která její činnost podporuje. Již nyní se těší na další roky spolupráce.

Fotogalerie