Výzva organizacím pro představení sociálních a návazných služeb pro občany Prahy 3

Ve čtvrtek 11. června 2020 uspořádá třetí městská část na náměstí Jiřího z Poděbrad již posedmé akci Veletrojka aneb veletrh sociálních a návazných služeb.

Veletrojka je živá forma, jak informovat širokou veřejnost o službách v sociální oblasti podporovaných městskou částí. Ukazuje bohatost a rozsah těchto služeb a nabízí konkrétní službu každému, kdo ji aktuálně potřebuje. Je příležitostí organizacím představit se vlastní formou a otevírá dveře k užší spolupráci jednotlivým poskytovatelům.
Zájemci z řad organizací působících na Praze 3, kteří mají zájem se v letošním roce do akce zapojit, se mohou přihlásit do 30. dubna 2020.

Pro přihlášení Vás žádáme, abyste vyplnili dotazník a doručili jej v elektronické, popř. v tištěné podobě na:

  • e-mail: tumova.katerina@praha3.cz nebo
  • adresu: Úřad městské části Praha 3, Bc. Kateřina Tůmová, odbor sociálních věcí, Seifertova 51, 130 85  Praha 3

V případě dotazů prosím kontaktujte paní Kateřinu Tůmovou na tel.: 222 116 481.

Galerie