V informačním centru se tančilo s Remediem

Ve středu 18. října proběhly v suterénních prostorách Informačního centra Prahy 3 ukázky kruhového tance, který patří k nejstarším tanečním tradicím vůbec.

IMG_0335V rámci Mezinárodního dne seniorů se během tanečního večera s Remediem mohl každý seznámit s různými krokovými variacemi kruhového tance, jehož počátky spadají až do starověkého Řecka.IMG_0469

„Jednou s možností, jak zase začít tančit, je zapojit se do tanečního kruhu. Kruhové tance patří k nejstaršímu kulturnímu dědictví, k živé tradici dochované u řady evropských i mimoevropských národů. Se skupinami tančícími v kruhu se setkáváme v balkánských zemích, v Rusku a na Ukrajině, kde se tančil chorovod, Lotyšsku, Francii nebo Polsku, odkud pochází známá mazurka,“ zaznělo během večera.

Kruh je prastarý symbol celistvosti, jednoty a bezpečí. Na starých ilustracích je jasně vidět, že se v dávných dobách rituálně tančilo kolem stromu, ohně nebo oltáře. Dnes kruhový tanec je příjemnou alternativou, jak smysluplně a s úsměvěm na tváři trávit svůj volný čas.

O činnosti a programu klubu Remedia se můžete více dozvědět více na stránkách www.remedium.cz.