Ulita je bohatší o další prostor

Dům dětí a mládeže Ulita v úterý 30. dubna slavnostně otevřel novou budovu ve svém areálu Na Balkáně, která má sloužit jako zázemí venkovního sportoviště. Nový objekt budou pro svoji činnost využívat také některé ze zájmových kroužků DDM.

167341_69640_IMG_3135.jpg

Úvodního slova se ujal ředitel DDM Ulita Josef Chmel, které přítomné seznámil nejen s tím, jak postupovaly rekonstrukční práce na právě otevíraném objektu, ale v obrazové prezentaci provedl historií vzniku a přestaveb celého areálu domu dětí a mládeže od konce padesátých let až do současnosti. „Díky podpoře magistrátu a třetí městské části se nakonec podařilo vykoupit pozemky s garážemi, na jejichž místě se pak začala stavět budova, kterou právě otevíráme,“ přiblížil okolnosti vzniku stavby Josef Chmel. „Naše plány na rozšiřování areálu tady ale nekončí. Do budoucna bychom rádi vedlejší prostory propojili s komunitní zahradou a parkem Na Krejcárku, kde by vznikla oblast pro rekreační aktivity a zájmové činnosti pro celou rodinu,“ nastínil další plány DDM Ulita jeho ředitel.

167358_69641_IMG_3109.jpg

„Jsme rádi, že jsme mohli podpořit Ulitu v uskutečňování jejích plánů a že bude i nadále úspěšná při rozšiřování svých prostor. Chtěla bych celému týmu domu dětí a mládeže poděkovat, že se stará o to, jak tráví volný čas děti z celé Prahy a i za její spolupráci při akcích, které pořádá městská část. Například na její program, který připravila pro děti a rodiče při letošním masopustu, jsem slyšela jen samou chválu,“ poděkovala starostka Vladislava Hujová, která si společně se svým zástupcem Bohuslavem Nigrinem přišla nové prostory prohlédnout.

167324_69639_IMG_3138.jpg

DDM Praha 3 - Ulita je střediskem volného času. Poskytuje služby v oblasti zájmového vzdělávání dětí, mládeže i dospělých. Hlavními oblastmi programů DDM Ulita jsou pravidelné kurzy a zájmové kroužky, akce, otevřené dílny, tábory a prázdninové akce, otevřený klub, mateřský klub, výukové programy a soutěže pro školy Prahy 3. Více na