Senioři ze zájmového klubu podnikli v červnu naučný výlet do Bečova nad Teplou a Mariánských Lázní

Zájmový klub seniorů, Hořanská 2, Praha 3 uspořádal koncem června dvoudenní naučný výlet na zámek a hrad Bečov nad Teplou (postaveny v průběhu 14.—16. století) a do Mariánských Lázní. Zájmový klub seniorů je nezávislý a nepolitický a letos slaví již 5. výročí vzniku.

ZKS výlet 1Na Bečově účastníci obdivovali nalezený relikviář sv. Maura, který byl vyrobený v letech 1225—1230. Je to drahocenná památka, která se svou výzdobou a zlatnickou prací řadí k nejcennějším českým památkám hned po korunovačních klenotech. Relikviář byl dlouhá léta ukryt v podlaze hradní kaple a nalezen byl až v roce 1985.

Senioři poobědvali v zámecké restauraci v Chýši. Jedná se o nádherný prostor, kde se vaří i velmi kvalitní pivo. Majitelé, manželé Lažanští, jejichž předci patřili ke šlechtickému stavu, tuto stavbu zvelebili a opravili. Po obědě se výletníci vydali do nedalekých stájí, kde jsou ustájeni závodní koně žokeje Váni, který zvítězil osmkrát na Velké pardubické, a také koně pana Bartoše, rovněž vítěze Pardubické.

Ubytování bylo zajištěno v nedalekých Žluticích v překrásném penzionu. Večer zpříjemnil profesionální hráč na harmoniku Libor Šimůnek, se kterým si všichni zazpívali české a moravské písničky.

Druhý den seniory čekala návštěva místní podzemní chodby a katakomby, prohlídka sloupu Nejsvětější Trojice z let 1701—1704 s bohatou výzdobou. U paty tohoto třináctimetrového sloupu jsou umístěny plastiky českých patronů sv. Václava, sv. Ludmily a sv. Vojtěcha. Práci provedl žlutický sochař O. J. Wenda podle návrhu Petra Brandla. Účastníci výletu zakončili pobyt v místě návštěvou kostela sv. Petra a Pavla, s nejstaršími funkčními varhanami a bohatě zdobeným oltářem.

ZKS výlet 2Po přesunu do Mariánských Lázní navštívili krásný park, který je vyzdoben více než sedmdesáti kopiemi zmenšenin významných hradů a zámků České republiky. V parku žije stádečko nejmenších koní dovezených z USA, které se nikde u nás nevidí. Senioři výlet zakončili u fontány, prošli se zámeckou kolonádu a nakoupili si suvenýry a perníky.

Tato akce byla všemi účastníky hodnocena velmi kladně a navíc přálo i počasí.

Za klub: Marie Arlothová, Iva Drašnarová, Květa Benschová, Mgr. Jaroslav Měrka

Foto: Ing. Václav Smeták, Mgr. Jaroslav Měrka

ZKS výlet 3

 

Klub Beztíže