Rodinný klub Ulitka mění název, logo a rozšiřuje nabídku kroužků

Rozšířená nabídka kroužků pro děti z prvního stupně základních škol, nové logo a název organizace, tím vším se může pochlubit Rodinné a pohybové centrum Pražačka.

Rodinný klub Ulitka byl často zaměňován s nedalekým Domem dětí a mládeže Ulita, proto se vedení rozhodlo ke změně. Nový název RPC Pražačkaorganizace odráží to, čemu se bude věnovat především – sportu a zdravému pohybu pro celou rodinu. Cílem klubu je vybudovat místo pro rodinné, sportovní a pohybové aktivity a zahrnout v to celou rodinu – děti, rodiče, ale i prarodiče. Odtud název "Rodinné a pohybové centrum Pražačka". 

Kromě nového názvu vedení pozměnilo i logo. Bílou barvu nahradila žlutá, ve které budou např. oblečení kluboví lektoři. Současně klub připravuje cyklus pohybových a sportovních kroužků, vedených zkušenými lektory, kteří se sportu a pohybovým aktivitám věnují dlouhodobě, mají k tomu odpovídající kvalifikaci a vztah. Většina oblíbených lektorů v Rodinném a pohybovém centru Pražačka nadále zůstává. K nim se připojí nové tváře. Vedení klubu je přesvědčené, že k této práci je potřeba jak nadšení, tak i odborné znalosti, zkušenosti. Nový lektorský tým všemi těmito předpoklady disponuje.

V upravené nabídce zájemci najdou osvědčené a oblíbené kroužky, ale i novinky. Tradiční cílovou skupinou organizace jsou děti předškolního věku. Klub nově rozšiřuje nabídku kroužků i pro děti z prvního stupně základních škol.

Více informací zájemci naleznou na webu Rodinného a pohybového centra Pražačka.
 

Text: Rodinné a pohybové centrum Pražačka 

Klub Beztíže