Pro Paraple se běželo na Vítkově!

Neděle 18. června vnesla na Vítkov benefiční a zároveň také sportovní akci – Běh pro Paraple. Praha 3 se stala jedním z hlavních partnerů. Letošní osmnáctý ročník, který se symbolicky shoduje i s datem pořádání, zahájil již tradičně Zdeněk Svěrák.

P1010016001Právě Zdeněk Svěrák společně se Svazem Paraplegiků tuto prospěšnou akci založili. Od roku 1994 pomáhá lidem na vozíku po poškození míchy. Paraple je velkou oporou lidem, kteří již po dlouhý čas žijí na vozíku, ale i těm, kteří se s vozíkem setkali ve svém životě díky chorobě, či nehodě. Je velkou mP1010077001otivací všem, co jsou upoutáni na invalidní vozík a celá akce žije i za velké podpory nesmírně solidárních lidí, jimž patří velký dík.

Letos na Vítkově se sešla řada běžců na podporu potřebným, děti i dospělí si zaběhli vytyčenou trasu na 100 m. Úsek bylo možno zdolat různými způsoby, nejen běh zde hrál hlavní roli, dalo se jet na koloběžce, vozíku, některé děti se nechaly vzít i do náruče rodičů. Důležité ale bylo si užít pomocnou aktivitu a té se všichni soutěžící – běžící, jichž bylo kolem 250, jak zmínili moderátoři Jakub Urban a Vojtěch Efler, perfektně zhostili a celou charitativní a krásnou akci tak podpořili. P1010126001

Běželo se také 5 km. Účastnily se i firmy a média, předávaly se hodnotné šeky, přímo do rukou pana Svěráka. Udílení cen se ujala starostka MČ Praha 3, Vladislava Hujová, která v parném dni ocenila výkony všech běžců. Z dalších významných osobností poctili akci podporou a návštěvou Jaromír Hanzlík, Miroslav Táborský, Jaroslav Uhlíř, anebo také Michal Horáček, jenž je s Parapletem také výrazně spjat. Po celý den bylo návštěvníkům nabízeno osvěžující občerstvení, chlazené pivo a celou akci završil od 19 hodin koncert Radka Bangy a kapely Gypsy.cz. Výtěžek Běhu pro Paraple bude použit na činnost Centra Paraple.

Text a foto: Kristýna Dražanová

Klub Beztíže