Praha 3 ocenila své dobrovolníky

Společnost vzácných lidí se sešla v úterý 10. prosince ve výstavní a koncertní síni Atrium v Čajkovského ulici. Radnice třetí městské části tu oceňovala své nejlepší dobrovolníky.

201424_96780_IMG_2976.jpg

Již třetím rokem hledá žižkovská radnice své dobrovolníky roku. Letos se na společenském večeru v Atriu sešlo 18 žen a mužů, kteří svůj volný čas věnují práci pro druhé v různých občanských sdruženích a neziskových organizacích.

Večerním setkáním provázel moderátor Roman Víšek, který na pódiu postupně představil jednotlivé dobrovolníky a seznámil publikum s jejich činností. Střídali se zde zástupci nízkoprahových klubů Teen Challenge nebo Husita, kteří se věnují práci s dětmi a mládeží, s pracovníky občanských sdružení jako je Remedium nebo Centrum integrace cizinců. Nechyběli ale ani dobrovolníci z MammaHELP, Nové Trojky, Svazu důchodců Farní charity Žižkov.

Všichni nominovaní si z rukou zástupkyně starostky pro sociální oblast Miroslavy Oubrechtové odnesli sošku patrona dobrovolníků andílka Vincka z chráněné dílny A MANO.

„Ráda bych vyslovila slova poděkování a uznání všem přítomným za jejich nezištnou a obětavou práci pro druhé. Velmi si cením jejich úsilí i činnosti všech neziskových organizací, které své dobrovolníky nominovaly. Jsem ráda, že je tu na trojce máme,“ uvedla Miroslava Oubrechtová.  

Hudební dárek na společenském večeru obstaral smyčcový kvartet APOLLON a raperská skupina UGC z nízkoprahového klubu R-Mosty, zasloužený potlesk pak sklidilo vystoupení taneční skupiny Rása s indickými tanci i dívčího tanečního souboru HUSITA, který předávání cen dobrovolníkům roku 2013 zahajoval.

201425_96781_IMG_2929.jpg

Ocenění dobrovolníci roku 2013:

Mariana Vavříková působí již rok v Integračním centru Zahrada v Praze 3 a je zapojena do projektu „dobrovolnických respitních sobot“, které se de jednou do měsíce konají. Jejich cílem je odlehčit rodičům dětí s těžkým kombinovaným postižením, o něž se starají, ale kteří potřebují i čas, aby si sami mohli odpočinout nebo třeba podniknout výlet se svými dalšími dětmi.

Mária Uhnáková od roku 2002 působí jako ředitelka Farní charity Žižkov, jež pod jejím vedením funguje na vysoce profesionální úrovni a zároveň na čistě dobrovolnické bázi. Mária Uhnáková hned v prvním roce ve své funkci zorganizovala pomoc při povodních, které zasáhly Povltaví a stejnou pomoc zorganizovala také o několik let později, když Vltava zaplavila Prahu. Velkou zásluhu má také na vzniku pravidelné humanitární sbírce oblečení, obuvi a drobných spotřebičů, které Farní charita organizuje ve spolupráci s diakonií Broumov.

Rachel San Luis působí dva roky jako dobrovolnice v Centru dětí a mládeže Teen Challenge International ČR. Pravidelně se účastní setkání s teenagery, kde pomáhá s různými činnostmi, jako je vaření, diskusní skupinky nebo hry. S dětmi také jezdí na letní tábor a pro pracovníky centra znamená velkou pomoc při překládání různých dokumentů do angličtiny.

Rudolf Kružík působí přes 13 let v Základní organizaci Svazu důchodců  Praha 3. Dva roky zastává funkci předsedy kontrolní komise, v níž zodpovídá zejména za řádné hospodaření organizace.

Helena Dvořáková, která je dlouholetou členkou občanského sdružení Mamma HELP. Od roku 2003, po skončení své onkologické léčky, působí jako hlavní fyzioterapeutka této pacientské organizace a pomáhá podobně postiženým ženám jako rehabilitační cvičitelka. Od roku 2004 pracuje též jako laická terapeutka a aktivně se zúčastňuje všech akcí, které Mamma HELP organizuje.

Barbara Hudiová jako dobrovolnice Rodinného a kulturního centra Nová Trojka působí již tři roky. Začínala při službách v dopoledních hernách a při hlídání dětí při přednáškách. Pomáhala také jako služba v Nedělních hernách, při programu Batolátka a vždy se zapojuje při přípravách tradičních akcí Nové Trojky. Pomáhá při akci Nedoklubko, která podporuje rodiny s předčasně narozenými dětmi.

Alena Hejzlarová, původním povoláním učitelka hry na klavír, působí jako dobrovolnice Komunitního centra Armády spásy přes 20 let. Doprovází pěvecký sbor Radostné stáří, a to nejen na pravidelných úterních zkouškách, soustředěních v Jiřetíně pod Jedlovou, ale i při všech mimořádných programech a vystoupeních v domovech seniorů.

Drahomíra Stará je přes 10 let členkou Základní organizace Svazu důchodců Praha 3, vedla členskou základnu a organizovala pravidelná setkání „Oslavenců“.

Andrea Valentová druhým rokem působí jako dobrovolnice Rodinného a kulturního centra Nová Trojka, kde pomáhá s dopolední volnou hernou, s organizací tradičních akcí Nové Trojky a také Prázdninové školičky či Příměstského tábora pro sociálně znevýhodněné děti.

Michal Marcin se svojí dobrovolnickou prací věnuje nově založenému dětskému romskému tanečnímu souboru Marcinovci, kde umělecky vede děti ze sociálně znevýhodněného prostředí při zpěvu a hře na hudební nástroje. Neocenitelná byla také jeho pomoc při rekonstrukci prostor občanského sdružení Buči, které jej do soutěže Dobrovolník roku nominovalo.

Jana Vondráková dva roky lektoruje taneční skupinu moderního tance Crazy dance při Nízkoprahovém klubu Husita na Náměstí Barikád.

Jiří Řehák se věnuje téměř 37 let sportovnímu lovu ryb udicí a od roku 2002 se v rámci Českého rybářského svazu, při místní organizaci Praha 3 věnuje práci s dětmi a mládeží – vede závodní kroužek a zastává funkci asistenta státního trenéra ČR.

Božena Vykopalová působí 5 let jako dobrovolnice Klubu Remedium, kde vede kroužek zpívání a hudební terapie.

Michal Vlasák je již rok a půl dobrovolným lektorem taneční skupiny Part of me dance, která funguje při Nízkoprahovém klubu Husita na Náměstí Barikád.

Kateřina Pollaková se od roku 2012 účastní dobrovolnického programu občanského sdružení Centrum pro integraci cizinců, kde od března 2012 spolupracuje s manželskou dvojicí z Makedonie, kterým pomáhá zprostředkovat české prostředí.

Pavel Janský již třetím rokem působí jako dobrovolný konzultant Občanské poradny v organizaci Remedium Praha, kde pomáhá poradcům při zpracování e-mailových odpovědí na dotazy klientů a při zpracování aktualizací internetových stránek