Nezapomeňte. Požádejte o dotace včas od 1. 9. do 21. 9. 2019!

Termín k odevzdání přihlášek do dotačního systému je již od 1. do 21. září 2019. Oproti minulosti musí mít každý žadatel nově datovou schránku. Semináře pro žadatele k vyplňování žádostí a k práci s datovou schránkou proběhnou 27. 8. a 28. 8. 2019 od 17.00 v sále ZMČ Praha 3.

IMG_0342Přihlášení na seminář je možné pouze online, přičemž přihlášení do dotačního systému na https://dotace.praha3.cz bude možné až od 1. 9. 2019.

Městská část Praha 3 každoročně vyčlení ze svého rozpočtu objem peněžních prostředků na Dotační fond, který je určen na podporu veřejných sociálních, zdravotních, kulturních, sportovních, výchovných, volnočasových a ekologických aktivit. 

Cílem Dotačního fondu je především podporovat projekty s lokálním dopadem, které přispívají ke zlepšení kvality života obyvatel Prahy 3, a které jsou nedostatečně financovány z jiných veřejných zdrojů. 

Konečnou cílovou skupinou jsou obyvatelé Prahy 3.

Příjemci dotace mohou být fyzické a právnické osoby působící v Praze 3, nebo ty, jejichž projekt bude realizován na území Prahy 3, či ty, které poskytují služby pro občany Prahy 3. Projekty mohou trvat maximálně jeden rok, záměrem městské části je umožnit v budoucnu poskytování i víceletých dotací (od r. 2021).  

Všichni žadatelé by měli dostat zpětnou vazbu, proč byl jejich projekt podpořen, nepodpořen, či proč byla dotace oproti požadavku krácena. V rámci hodnocení bude proto u všech projektů uveden slovní komentář. 

V rámci hodnotícího procesu bude brán v potaz princip upřednostnění kvality na úkor kvantity (podpora menšího počtu kvalitních projektů vyššími částkami místo přílišného krácení rozpočtu projektů). 

Více informací ZDE.