Zakleté žižkovské nádraží

Bylo jedno nádraží, které neumí vlastník, České dráhy a.s., používat a chce je prodat. Jsou kupci (investoři), kteří bez ohledu na potřeby městské části chtějí využít území nádraží k maximálnímu zisku na své účty. Bylo kdysi vedení (ODS a spol.) na žižkovské radnici, které jim k tomu otevřelo cestu.

Přišlo jiné pravostředé vedení, které se leklo možných následků a stížností občanů na zhoršení životního prostředí vyvolaného dopravní obsluhou tam navrhovaného nákupního monstra. Našlo řešení v zakletí budov nádraží do kulturní památky. Přesto drak, investor severní části území (mezi budovami nádraží a Malešickou), je připraven zahájit stavbu včetně problematického nákupního centra. Pro druhého draka, pro jižní území mezi budovami nádraží a hřbitovy, se v podmínkách zapomíná na vhodnost nové výstavby vůči sousedícímu čestnému vojenskému pohřebišti. Možná by byla nejvhodnější budova pro novou střední technickou školu s přijatelnou fasádou proti hřbitovu. A co s památkovými budovami nádraží, ke kterým se nehlásí vlastník, ministerstvo kultury ani hlavní město? Pan Stropnický by je nechal městskou část koupit... I za cenu zadlužení? Která banka by nám byla ochotna na to tolik půjčit? A co kdyby ministerstva dopravy, kultury a školství šla do společného projektu, propagujícího a připravujícího na technické obory zaměstnání: Železniční muzeum zaměřené na 20. a 21. století (v budovách skladů a na kolejišti mezi nimi) a Pražský klub železničního modelářství (v budově na Želivské).

Pavel Ambrož
zastupitel za KSČM