Za citlivou výstavbu v okolí Parukářky

Na bývalých pozemcích Českého rozhlasu v Jeseniově 38 těsně u svahu Parukářky má vzniknout osmipodlažní dům, tyčit se má více jak tři patra nad úroveň střech sousedních domů a dětského hřiště. Dům má zahrnovat 181 bytů a 227 parkovacích míst. Žádný jiný dům v těsné blízkosti parku není tak objemný a žádný se tak křiklavě nepromítá do pohledů z parku.

Investor WH Estate s.r.o. představil projekt na radnici v únoru. Hlasitého odporu veřejnosti se zalekla stavbě nakloněná starostka a formulovala požadavek, aby stavba nepřevyšovala průběžný horizont Parukářky. Aby investor tento požadavek splnil, musel by snížit stavbu v jejím západním cípu alespoň o 4 podlaží. V upravené studii ale ubral jen necelé jedno podlaží a v červenci požádal radnici znovu o kladné stanovisko.

Starostka od té doby mlčí. Projektu by ráda uvolnila cestu, bojí se však ztráty politických bodů a naráží na odpor ŽNS i koaliční ČSSD. Její strategie mrtvého brouka však může vést k povolení stavby. Pokud se radnice k územnímu řízení nijak nevyjádří, velmi tím ulehčí investorovi cestu k rea­lizaci stavby.

S místními obyvateli jsme proto připravili petici a žádost o projednání stanoviska městské části na zastupitelstvu. Petici můžete podepsat online na www.za-parukarku.cz, pokud jste občany Prahy 3 a je vám víc jak 18 let, můžete si tam stáhnout a podepsat i papírovou žádost - zastupitelstvo má povinnost žádost projednat podepíše-li ji alespoň 0,5 % občanů MČ.

Vše dobré v roce 2016.

Ondřej Rut
zastupitel za Žižkov (nejen) sobě