Využívání nebo již zneužívání práva opozice?

Ačkoliv je 8 měsíců po volbách, sešlo se nám zastupitelstvo už 6x, z toho 2x mimořádně z iniciativy opozice. Kladu si otázku, měla tato mimořádná zastupitelstva vůbec smysl? Nejenže některé body programu mohly klidně počkat na to řádné, ale některé byly neaktuální a v mezidobí i vyřešeny. Přesto koalice opozici program schůze vždy schválila – tedy ne, jak bylo dříve zvykem (program neschválit a po hodině se rozejít domů). Ctíme práva opozice a chceme o věcech diskutovat, volit však diskusi cestou svolávání mimořádných zastupitelstev je nešťastné! Přitom většinu bodů programu mohla opozice kdykoliv přednést na výborech/ komisích (např. bod týkající se dopravní situace na Praze 3 – dopravní komise se konala jen den před zastupitelstvem!). Kdyby tak činila, nebyla by dosavadní mimořádná zastupitelstva z velké části zbytečnou ztrátou času nejen pro nás, zastupitele, ale i úřednický aparát, který musí být na každém zastupitelstvu přítomen. Dochází tím k zbytečnému navyšování nákladů na jejich konání (pro vaši představu je to cca 70 000 Kč), a to nepočítám náklady na úředníky (náhradní volno za přesčasy a příplatky za noční práci). V potaz je třeba brát i to, že většina zastupitelů má svá civilní zaměstnání, tedy i nárok na poskytnutí náhrady mzdy a z ušlého výdělku. Zastupitelstva totiž pravidelně končí v nočních hodinách, hlavně díky opozici (zneužívání faktických poznámek, opakování se, odbíhání od tématu). To vše nepřispívá k politické kultuře a dialogu. Vede to jen k prohlubování příkopů mezi koalicí a opozicí. Doufám, že příště přinese zastupitelstvo i nějaké výsledky.

Pavel Křeček,
zastupitel za TOP 09/STAN