Vyjádření Petra Venhody

V názoru místostarosty Štrébla (Piráti) v Radničních novinách č. 3/2019, str. 13, se objevily zavádějící a nepravdivé informace očerňující osobu opozičního zastupitele a poslance Parlamentu ČR Petra Venhody, který poukazoval v příspěvku „Piráti krmí své hladové Piráty“ na praktiky nového vedení radnice v oblasti odměňování svých stranických kolegů. Jednou z oněch odměňovaných je totiž i jeho životní partnerka, radní Anna Kratochvílová (Piráti). Ta se nezúčastnila již osmi! z 13 zasedání Rady MČ. Má tak skoro 62 % absenci. Odměny za funkci však užívá vesele dál.

Petr Venhoda / ANO