Volba pro město, po pár týdnech

Vážení spoluobčané, dovoluji si vás informovat o vývoji v posledních týdnech. Daří se nám plnit náš slib, vytvoření úřadu ombudsmana pro seniory. Institut ombudsmana vznikl poprvé ve Švédsku, kde je již od roku 1809 implementován do ústavy, jako institut pro řešení problémů občana s komunikací s orgány veřejné a státní správy.

V čase vznikl i vývoj „specializovaných ombudsmanů", u nás například ve finančních ústavech, zdravotnictví, školství.

Jsme si vědomi mimořádně zranitelné situace seniorů, ne nepodstatné části obyvatel naší městské části Praha 3. Tito lidé se často nedokáží domoci řady požitků, na které mají nárok. Často je hlavním důvodem to, že prostě neví, kam se obrátit, vadí i nemožnost komunikace elektronickými médii či prostý stud. Z tohoto důvodu jsme iniciovali vytvoření postu ombudsmana pro seniory, úředníka, který bude v jasně definovaném čase na jasně definovaném místě. Zde bude moci každý konzultovat své problémy, nasměrován správným směrem a jistě i s pomocí v konkrétním případě. Pro městskou část tím nevznikají žádné náklady, ani finanční, ani personální. Výsledek však jistě stojí za to, abychom o tuto věc i nadále usilovali jako o prioritu našich volebních aktivit.

Škoda jen, že je nyní tato naše aktivita torpédována dle mého názoru z čistě politických důvodů některými kolegy z komise zdravotní a sociální.

Ale věřte, že si tohoto člověka, který zde bude pro vás, vydupeme.

O výsledcích vás budeme samozřejmě informovat, a to jak v Radničních novinách, tak i klasickou poštou.

Miroslav Procházka,
zastupitel za Volbu pro město