Vláda schválila využití Nákladového nádraží Žižkov jako kulturního centra

Vláda ČR v únoru schválila Plán implementace Státní kulturní politiky na léta 2015 až 2020, který obsahuje úkol přenést na žižkovské nádraží sídlo Národního filmového archivu a dalších kulturních organizací, např. společné expozice kamenosochařství Národního muzea a Hlavního města Prahy.

Národní filmový archiv chce společně se Státním fondem kinematografie do čelní budovy NNŽ umístit své aktivity využívané širokou veřejností - studovny, knihovny, výstavními sály či archivní kino Ponrepo. Vyšší podlaží budovy pak mají sloužit jako odborná pracoviště a administrativní zázemí.

Usnesení Vlády je důležitým milníkem ve snahách spolku Tady není developerovo, který byl založen v roce 2011 s cílem zachránit historickou budovu nádraží před zbouráním a vytvořit zde kulturní klastr.

Otázku, co bude se zbytkem 35 hektarového areálu, může vyřešit urbanistická soutěž, jejíž vyhlášení nyní prosazuje Institut plánování a rozvoje. Rada MČ Praha 3 už v září 2012 schválila urbanistické zásady pro přestavbu brownfieldu NNŽ a požadovala po předchůdci IPR - Útvaru rozvoje města - aby na jejich základě vyhlásil soutěž.

Tehdy jsme byli odmítnuti a začal náročný dialog s vlastníky území o podobě zástavby, který dodnes nemá konkrétní výsledek. Dobře připravená soutěž může náročný úkol vyřešit, klíčová je fáze přípravy zadání, do které je třeba zapojit klíčové aktéry - nejen vlastníky území - a veřejnost.

Ondřej Rut
zastupitel za Žižkov (nejen) sobě