Vážení podnikatelé a živnostníci z Prahy 3,

veškerým svým snažením dlouhodobě usiluji o to, aby městská část Praha 3 byla krásným a příjemným místem pro život. Jako radní pro strategické plánovanání, kulturu a zahraniční vztahy věřím, že v těchto oblastech svým dílem přispívám aktivně k tomu, aby se z naší čtvrti stala progresivní, rozvinutá a pestrá část Prahy, kam se lidé rádi vrací.

Nespočet společenských akcí a živé ulice ale samozřejmě nejsou ani zásluhou mojí, ani dalších volených představitelů Prahy 3, nýbrž především zásluhou občanů, pořadatelů a z velké části i podnikatelů, kterým bych chtěl tento sloupek zejména věnovat.

„Trojka" je z mého pohledu ideálním místem pro založení firmy či podnikání! Důvodů pro takové tvrzení je hned několik. Jedním z nich je poloha poblíž srdce našeho města, tedy nedaleko centra. Dalším je krása a architektura, kterou se můžeme kochat v ulicích, aniž by nás to unavilo. I to může být velkým lákadlem pro klienty a zákazníky.

Na území Prahy 3 funguje pouze jedno velké nákupní centrum, v důsledku čehož vzniká příležitost pro otevírání malých a nezávislých obchůdků, které nejsou tlačeny konkurencí velkých firem a jejich dumpingovými cenami. Obyvatelé Trojky mi jistě dají za pravdu, že sami jsou zvyklí nakupovat u svého řezníka nebo v oblíbených lahůdkách či využívat služby šikovného ševce a zdatného opraváře. Neméně důležitá je i výše nájemného v komerčních prostorách, která je zcela konkurenceschopná. V neposlední řadě je to atmosféra a přístup nás všech, který podporuje živnosti.

Pro další rozvoj v tomto směru bojuji za to, aby v prostorách bývalých lázní v Husitské, které nyní chátrají, vznikl podnikatelský HUB, neboli prostor pro setkávání, realizaci nápadů a vzájemnou spolupráci.

Jako ekonomicky liberálně smýšlející politik se snažím pohlížet na Prahu 3 jako na živý organismus tvořený mnoha buňkami, které v souhrnu představují spolupracující celek. Jdu tomu vstříc a společně s vámi se snažím vytvářet vyhovující podmínky a prostor pro rozvoj podnikání. Takže společně plňme naše sny, buďme odvážní, podnikejme a spoluvytvářejme kladný obraz naší Prahy 3.

Alexander Bellu
radní pro strategické plánování