Úsporný rozpočet schválen

Vážení spoluobčané, hlavním tématem březnového zastupitelstva MČ byl rozpočet. Jedním ze zásadních, předvolebních slibů TOP 09 bylo snižování běžných nákladů na provoz úřadu MČ optimalizací všech jeho činností. To se také stalo prioritou mnou předloženého a zastupitelstvem schváleného rozpočtu.

Na jeho základě již v tomto roce dojde k úspoře řádově 40 mil. na výdajích za chod úřadu při současném zachování všech činností ve stávajícím rozsahu. V dalších třech letech by mělo postupně dojít k úsporám o dalších 90 mil. tak, abychom dokázali pokrýt náklady na provoz úřadu i po ukončení privatizace. Naopak v oblasti investic dojde v příštích dvou letech k navýšení, aby bylo možné zrealizovat opravy panelových domů a co nejdříve dokončit privatizaci. Do budoucna předpokládám v maximální možné míře využití všech evropských i domácích dotačních možností.
Další kompetence, které se věnuji, je privatizace bytového fondu. Zde bych chtěl veřejnost především ujistit, že záměr MČ zprivatizovat všechny domy, které byly v minulosti zařazeny do harmonogramu privatizace, nadále trvá. Bohužel díky tomu, že původní harmonogram nezohledňoval časovou náročnost oprav panelových domů, dojde ve většině případů k určitému zpoždění oproti původnímu harmonogramu, který byl již aktualizován.
Mojí třetí důležitou kompetencí je životní prostředí. Zde považuji za jeden ze svých hlavních úkolů zlepšení úklidu ulic a veřejných prostranství. Současná situace je velmi vzdálena ideálnímu stavu. Mezi mé další priority patří pokračování v rekonstrukcích náměstí na Praze 3 a plánování smysluplných investic do veřejného prostoru s aktivním zapojením veřejnosti. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte se na mne obrátit.

Jan Materna
zástupce starostky