Svobodní podporují a chrání soukromé vlastnictví

Vážení sousedé, ačkoliv uplynulo již více jak čtvrt roku od konání komunálních voleb, rád bych ještě jednou poděkoval těm z Vás, kteří svými hlasy zvolili Svobodné do zastupitelstva naší městské části. Vaší důvěry si vážíme a v rámci naší práce v zastupitelstvu, výborech a komisích budeme vykonávat odpovědnou pravicovou politiku.

Jednou z programových priorit Svobodných je téma dokončení privatizace bytů. Naši podporu tak má i většina žadatelů ke koupi bytové jednotky na základě výjimky ze Souboru pravidel prodeje jednotek v domech ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 3. Tímto krokem se snažíme napravit chyby v oblasti bytové politiky, které byly v minulém období spáchány.

Ve zbylé části příspěvku bych se rád vyjádřil k aktuální kauze, která hýbe „trojkou", a to k Autonomnímu sociálnímu centru Klinika. Téma Kliniky je stále živé a veřejnost je rozdělena na dva názorově protichůdné tábory. Naše městská část je však v této kauze až tím posledním aktérem, jelikož objekt polikliniky v Jeseniově ulici je v majetku státu. I přesto aktivisté ze zmíněného sdružení byli přítomni na prosincové schůzi zastupitelstva a domáhali se vyřešení sporu. Své zastánce měli v řadách zastupitelů Ž(n)S, naopak já jsem po svém vystoupení sklidil nesouhlasný pískot. Osobně však nemůžu podpořit nikoho, kdo nectí právo na soukromé vlastnictví. Toto právo je pro mě nedotknutelné a naopak jakýkoliv ústupek skupině aktivistů se může stát nebezpečným precedentem do budoucna.

Tomáš Štampach,
zastupitel za Stranu svobodných občanů