Svobodní plní sliby svého volebního programu

Ve volebním programu jsme měli zahrnut proces transparentnosti pod mottem „průhledná radnice". A jelikož jsme stranou, která nepoužívá sliby jako prázdná hesla, navrhli jsme na poslední jednání zastupitelstva zařadit bod s návrhy na úpravu Jednacího řádu s cílem větší otevřenosti radnice směrem ke svým občanům.

Naším následným úspěchem je bezpochyby schválení usnesení týkající se změny v tom smyslu, aby také běžný občan měl před zastupitelstvem k dispozici kompletní materiály a mohl tak práci zastupitelů lépe kontrolovat, případně fundovaně vystupovat v rámci projednávaného bodu. Znění usnesení navrhla Rada MČ na popud námi předem rozeslaného a zveřejněného návrhu. Jsme rádi, že rada si tento náš návrh osvojila a byl tak schválen v navržené podobě. Materiály pro jednání zastupitelstva díky tomu budou zveřejněny na webových stránkách MČ vždy 7 dní před zasedáním zastupitelstva.
Druhou navrhovanou změnou Jednacího řádu bylo stanovení přesného času projednávání bodu „Dotazy, připomínky a podněty občanů", a to nejlépe na 18. hodinu. V dnešní praxi je tento bod zařazen až na konec zasedání zastupitelstva, což je neurčité, protože nikdo nemůže dopředu odhadnout časový průběh zasedání, které mnohdy končí v nočních hodinách. Možnost vystoupení občana je tak značně komplikovaná. Tato změna si už však podporu koalice nezískala.

Nicméně je patrné, že i z opozičních lavic lze aktivně vystupovat a některé návrhy prosadit. Budeme tak určitě rádi, pokud nám nadále budete sdělovat Vaše podněty.

Mojmír Mikuláš
zastupitel za Stranu svobodných občanů