Socha „do každé rodiny"

Ve dnech, kdy čtete tyto řádky, je už známo, zda zastupitelstvo schválilo klíčové usnesení pro tento rok, tj. návrh rozpočtu na rok 2015, či nikoliv. Osobně se domnívám, že v návrhu rozpočtu se objevuje pozitivní trend snižování běžných výdajů, který by měl pokračovat i v dalších letech.

I s ohledem na tento důvod považuji návrh rozpočtu za přijatelný a jako předseda výboru finančního jsem ho doporučil ke schválení. Přesto však zde existuje stále prostor pro hledání úspor a pro lepší hospodaření s veřejnými financemi.

Jako příklad bych rád uvedl výdaj přesahující 10 mil. Kč na „ostatní záležitosti kultury". Dle platné směrnice, která byla přijata v srpnu roku 2014 Radou MČ Praha 3, jsme povinni dávat každý rok dvě procenta z kapitálových výdajů rozpočtu na pořízení soch a uměleckých předmětů pro veřejný prostor. Letos tato částka bude především použita na realizaci osazení soch na Vítkově - 2. ročníku oživení vrchu Vítkov.

Svobodní již v loňském roce vyjadřovali nesouhlas s touto směrnicí a i nadále budou prosazovat její zrušení či revokaci. Pevně věříme, že i současná vládnoucí koalice dojde k názoru, že částka cca. 10 mil. Kč ročně se dá využít daleko lépe ve prospěch občanů, než za nákupy skulptur. Doba, kdy každé sídliště bylo „obohacováno" sochou kosmonauta, pořízenou z veřejných peněz, je již naštěstí více jak 25 let minulostí. Obec má pro své občany zajišťovat čistotu a bezpečnost v ulicích či kvalitní dopravní obslužnost, a ne přebírat funkce venkovní galerie.

Tomáš Štampach,
zastupitel za Stranu svobodných občanů