Sekat, či nesekat? To je oč tu běží!

Každý občan naší městské části, včetně mě, má rád upravené okolí svého bydliště, a to včetně zeleně. MČ Praha 3 ve spolupráci s TSK a dalšími dodavateli služeb pravidelně pečuje o naší zeleň, prořezává stromy a zajišťuje sekání trávy. A tady se právě dostáváme k dalšímu problému, který trápí většinu moderních měst. Jak pravidelně sekat trávníky, aby se nám z parků a vnitrobloků nestala „zelená poušť“.

Zde se nám občani dělí na dvě skupiny. Argumenty zní rozumně na obou stranách. Je rozhodně nesmysl sekat trávníky hned v dubnu, navíc vegetace zachycuje velkou část vlhkosti ze vzduchu a zároveň prachových částic, které by jinak létaly vzduchem. Navíc zde máme dramatický dopad na biodiverzitu města. Posekáním trávy odstraníme zdroj pro život hmyzu. Hmyz pak logicky nemůže sloužit jako potrava pro ptáky. Vzniká kaskádovitý efekt. Je to provázaný systém, a hlavně v kontextu boje se suchem je třeba nad tím přemýšlet. Zhruba čtvrtinu republiky totiž trápí výrazné až extrémní sucho, třetina republiky má mírné sucho a necelá třetina sucho počínající.

Na druhé straně je bezesporu pravdou, že vzrostlá tráva může dělat problémy alergikům a opticky nevypadá na frekventovaných veřejných místech dobře.

Vedení radnice by mělo ve spolupráci s TSK, MHMP a odborem zeleně MČ pečlivě vybrat lokality, kde by bylo možné přistupovat k sekání trávy alternativním způsobem (tj. nechat trávník delší, než stávajících 10 cm). Sečení je nutné přizpůsobit přírůstku a to tak, že bychom měli při každém sekání snižovat výšku trávníku o maximálně 1/3 výšky.

Jan Novotný,
zastupitel za Koalici pro Prahu 3