Rekonstrukce ulic Husitská a Koněvova

Radnice městské části připravuje spolu s Magistrátem hlavního města Prahy a Technickou správou komunikací celkovou rekonstrukci ulic Husitská a Koněvova. Cílem návrhu je úplná rekonstrukce společensky významné obchodní ulice jako součásti moderního městského prostoru s důrazem na rehabilitaci jak významných dopravních a orientačních bodů, tak zajímavých odpočinkových zákoutí s možností posezení a setkávání.

Záměrem rekonstrukce je obnovit kvalitní funkční parter a důstojný prostor pro chodce, automobilové a městské hromadné dopravě ponechat prostor pro průjezd a obsluhu území, parkování řešit parkovacími zálivy, přidat jednu zastávku MHD a navrhnout výsadbu nových stromů v místech, kde je to technicky možné. Součástí řešení je i návrh městského mobiliáře zahrnující umístění nádob na odpad, řešení technické infrastruktury a návrh vhodných povrchů a materiálů.

Od 15. února do 1. března se s architektonickou studií, která zahrnuje i vizualizace budoucího vzhledu, budou moci občané blíže seznámit na následujících místech: vstupní hala Úřadu MČ, kulturní centrum Vozovna a v Městské knihovně v Husitské ulici. Na těchto místech jsou vítány i vaše písemné návrhy a připomínky v připravených boxech. Studie bude zveřejněna také na webových stránkách městské části a webovém portálu www.rekonstrukce-husitska-konevova.cz. Své připomínky a komentáře můžete psát již nyní, první náhledy návrhu jsou zde již umístěny. Těšíme se na vaše náměty.

Lucie Vítkovská
zastupitelka za ODS