Rekonstrukce Husitská a Koněvova

V únorovém čísle RN jsme se dočetli od zástupkyně starostky paní Vítkovské o plánované rekonstrukci ulic Husitská a Koněvova. Všichni se shodneme, že úprava této části „Trojky" je velice potřebná, a proto se pojďme blíže podívat na zatím zveřejněnou studii navrhovaného projektu. Na první pohled je představená studie líbivá, ale co zjistíme při podrobnějším seznámení se s projektem?

Projekt vychází z dnešního „zeleně módního" názoru omezovat individuální a hromadnou dopravu zužováním vozovky, a to i přesto, že už v dnešní době je tato žižkovská dopravní tepna ve špičkách neprůjezdná. Rezidenti dobře vědí, jaký problém mají s parkováním vozu v okolí svého domu. Proto se šikmé parkování v místě křížení ulic Koněvova a Rokycanova nahradí parkováním podélným, čímž značně ubydou parkovací místa. Problém s dopravou a nedostatek parkovacích míst bude znamenat i zavření obchůdků živnostníků, jelikož se jejich klienti za nimi nebudou mít jak dostat. Toto je to, co si přejeme?

Podobné zklidňování dopravy se má vytvářet, pokud má město vybudovaný vnitřní a vnější dopravní okruh a zajištěno dostatek parkovacích míst v podzemí či parkovacích domech. Dokud Praha nebude touto infrastrukturou vybavena, tak podobné rekonstrukce jsou nelogické a pro občany se stanou spíše přítěží.

Proveďme rekonstrukci ulic Husitská a Koněvova s rozmyslem a s ohledem na potřeby obyvatel. Vyhrazujme odpočinková místa pouze tam, kde neomezí dopravu, jako je např. ve studii uvedený prostor před domem Koněvova 95.

Tomáš Štampach
zastupitel za Stranu svobodných občanů