Regenerace Lupáčova - policejní šetření pokračuje

V listopadu 2015 byla městská část Praha 3 informována, že Policie ČR odkládá trestní oznámení, které se týkalo projektu „Regenerace Lupáčova".

Státní zástupce však usnesení o odložení trestní věci na základě mého podnětu přezkoumal a došel k závěru, že bylo vydáno předčasně, protože v průběhu trestního řízení nebyly objasněny všechny relevantní skutečnosti této skutkově složité trestní věci. Za daného důkazního stavu nejde učinit rozhodnutí, že nejde o podezření z trestného činu. Státní zástupce uložil Policii ČR, aby nadále vedla prověřování, dokud nebude podezření z trestné činnosti náležitě potvrzeno či vyvráceno.

Záměr realizace tohoto projektu byl na radnici schválen již v roce 2008 a jeho realizaci zajišťovala nejprve Správa komunálního majetku a.s. a následně akciová společnost Investiční a rozvojová. Stavba byla zahájena na začátku roku 2010 a vzhledem k tomu, že byla realizována v několika vzájemně navazujících částech, nebylo možné investici po volbách na podzim 2010, kdy radnici začala vést TOP 09, přehodnotit a museli jsme akci dofinancovat z rozpočtu Prahy 3, dle požadavků Investiční a rozvojové a.s.

Byla jsem velmi překvapena, že během tříletého šetření mou osobu ani nikoho z radnice policie nekontaktovala, nevyžadovala žádné doklady ani dokumenty, i když celá akce byla financována z rozpočtu městské části. Doufám, že po zásahu dozorujícího státního zástupce bude celá záležitost řádně prošetřena.

Vladislava Hujová
zastupitelka za TOP 09