Prioritou je zkvalitnění veřejného prostoru

Za významnou součást naší městské části považuji její zelené plochy. Nejedná se ovšem pouze o dobře známé parky typu Parukářka nebo Židovské pece, na kterých již v tuto chvíli probíhají práce vedoucí k jejich dalšímu zkvalitnění.

Jedním z cílů současného vedení radnice je pokračovat v obnově a rekonstrukci jednotlivých náměstí na Praze 3, ze kterých by se měla stát veřejná prostranství sloužící k odpočinku a relaxaci. Po dokončení vydařené rekonstrukce Havlíčkova náměstí pokračují přípravy projektů obnovy Kostnického náměstí, Komenského náměstí a Tachovského náměstí, které jsou již v tuto chvíli v různých stupních rozpracovanosti projektové dokumentace. U náměstí Barikád se postoupilo od studie k přípravě dalšího stupně projektové dokumentace pro územní rozhodnutí.
Za zásadní považuji nejen dlouhodobé projekty, ale především krátkodobou údržbu a úklid veřejných prostranství. Na základě požadavků od občanů již došlo na několika místech k odstranění nevyhovujícího stavu ploch spravovaných městskou částí. Dále se hledají možnosti, jak zvýšit frekvenci úklidu v problémových lokalitách. V brzké době by mělo například dojít k zintenzivnění úklidu zeleně v oblasti Jarova a  okolí cyklostezky pod Vítkovem díky projektu RESTART, který je plně hrazen z dotací. Radnice podpořila občanskou iniciativu dobrovolníků „Ukliďme Česko", díky čemuž došlo k mimořádnému úklidu v lokalitě Krejcárek. V současnosti radnice dále hledá možnosti kultivace prostoru zdevastovaných garáží na severovýchodním okraji lesoparku.

Jan Materna,
zastupitel za TOP 09