Praha 3 se stává dobrou adresou

vokal_jan

21.12.2015
Shodou okolností jsem přišel na řadu napsat pár vět právě do čísla, které vyjde chvíli před koncem roku 2015. Nabízí se tedy krátké ohlédnutí. Praha 3 pokračuje v trendu, kdy se ze čtvrti s... Celý článek

Vážení přátelé,

holecek_ivan

21.12.2015
dovolte mi, prosím, dopustit se klišé. Jsme na sklonku starého roku a společně vstupujeme do roku 2016. Tento čas přirozeně svádí k plánování nejrůznějších předsevzetí a bilancování uběhlých dvanácti ... Celý článek

Odpovědi na podněty občanů (III.)

mikuas_mojmir

30.11.2015
Pan Stanislav mne před pár týdny oslovil se stížností na hluk v okolí centra Klinika v Jeseniově ulici a vyjádřil znepokojení občanů, že objekt obývá skupina s radikálními protispolečenskými názory a ... Celý článek

Vzhůru na kola a vpřed, ale bezpečně

ambroz_pavel

30.11.2015
V komisi pro dopravu jednáme již několik měsíců o budoucnosti cyklodopravy v městské části. V minulém funkčním období se tehdejšímu radnímu panu Rutovi nepodařilo prosadit v radě schválení cyklogenere... Celý článek

Monstrnaivita ČSSD

Rut

30.11.2015
Radek Hlaváček z ČSSD kritizuje v minulých Radničních novinách ŽNS za pokrytectví v souvislosti s „monstrmarketem“, který má vzniknout na nákladovém nádraží. Stažení správní žaloby na neplatnost úze... Celý článek

Investice do veřejného prostoru

holecek_ivan

30.11.2015
Někdy se sám sebe ptám, proč investovat půl miliardy do revitalizace žižkovských panelových domů, které půjdou do privatizace. Odpověď je nasnadě. Panelové domy v oblasti dolního Žižkova (ulice J... Celý článek

Malý adventní postřeh

vitkovska_lucie

30.11.2015
Charita má mnoho podob a někdy je zvláštní, co nás pohne k poskytnutí či odmítnutí daru. Uvědomila jsem si to při sledování dokumentu o Andreji Babišovi, kde je scéna, jak současný ministr financí běh... Celý článek

Investiční rozpočet

materna_jan

30.11.2015
V příštím roce dojde v souladu s prioritami vedení radnice opět ke snížení běžných výdajů, které radnice vydává na svůj provoz. Tyto náklady budou plně pokryty z příjmů běžného roku. Současně s tím do... Celý článek

Vážení čtenáři,

Bellu_Alexander

30.11.2015
toto číslo Radničních novin se k vám dostává v adventním čase. Čase, kdy se chystáme na nejdůležitější a nejintenzivnější svátek, který je součástí našich kulturních tradic. Svátek... Celý článek

Střípky ze schůze Zastupitelstva

stampach_tomas

02.11.2015
Většina z Vás jistě netrpí „masochistickou" zábavou spočívající ve sledování schůzí Zastupitelstva MČ Praha 3. Pokusím se tedy dnešním sloupkem přiblížit zářijovou schůzi tohoto základního orgánu naší... Celý článek

Proč se zřizují komise Rady městské části Praha 3?

hronova_alena

02.11.2015
Domnívala jsem se, že jako poradní orgán RMČ, jako skupina členů, troufnu si říct „odborníků", kteří se zabývají konkrétní problematikou, které rozumí. Ale jako členka Komise pro bytovou politiku (KBP... Celý článek

Demokratická diskuze v těchto novinách

sunegha_tomas

02.11.2015
Před loňským zvolením zastupitelem v MČ Praha 3 jsem si myslel, že normální stav na radnici je takový, že vládnoucí strany tvrdí, že pracují ku prospěchu obce a opoziční strany je za to kritizují, neb... Celý článek

Monstrpokrytectví ŽNS

hlavacek_radek

02.11.2015
Nedávný happening aktivistů z hnutí ŽNS, kdy si u nákladového nádraží s maskami starostky a developerů ťukali šampaňským a symbolicky zahajovali stavbu monstrmarketu, jste nejspíše nezaznamenali, přes... Celý článek

Chceme zefektivnit „elektronické šanonování"

papez_michal

02.11.2015
Určitá byrokracie k úřadu a jeho činnosti vždy patří, nevyhnete se jí v dennodenní činnosti ministerstva, soukromé firmy, ani na úřadě městské části. Důležité je, aby „papírování" bylo efektivní a nik... Celý článek

Stejná pravidla pro nájemníky

dlouhy_martin_vlastni

02.11.2015
Během privatizace bytového fondu v naší městské části se někteří z nájemníků rozhodli nevyužít možnosti koupit si byt, ve kterém bydlí. To bylo samozřejmě jejich svobodné rozhodnutí, kt... Celý článek

Sportovně relaxační zóna Prahy 3

starostka_hujova

02.11.2015
Zelený pás Vítkov – Pražačka – Balkán, který tvoří severní hranici Prahy 3 svoji velikostí, zabírá přes deset procent rozlohy městské části. Tato krásná zelená plocha v centru města vybízí k tomu, aby... Celý článek

Odpovědi na dotazy občanů (II.)

mikuas_mojmir

01.10.2015
Kamarádi fanoušci se ptají na situaci Viktorky Žižkov. Někteří mají pocit, že by městská část mohla klubu více pomoci. Za Viktorku jsem hrával a jsem jejím celoživotním fanouškem. Mám velký respekt k ... Celý článek

Hluk do přírody nepatří

ambroz_pavel

01.10.2015
Byl jsem vychován rodiči z generace, která si vážila přírody a vedla svá dítka k úctě k ní. Rád se projdu oázami přírody, místy klidu a zeleně, v naší městské části - po hřbetu Vítkova, po Vrchu sv. K... Celý článek

Lépe přístupná cyklostezka na Vítkově

Rut

01.10.2015
Se stavbou Nového spojení se uvolnil prostor železnice na jižním úpatí Vítkova a vznikla populární stezka pro pěší a cyklisty. Pásku jí přestříhl ještě Pavel Bém, i když ještě dlouho poté zůstala uzav... Celý článek

Řeším problémové nájemníky

david_gregor

01.10.2015
Soužití nájemníků a jejich dobré vztahy jsou jedním z neméně důležitých témat, které mám ve své kompetenci a aktivně se jím zabývám. Důkazem je akce Poznejme se, sousedé, která proběhla minulý měsíc. ... Celý článek