Obracíme trend: Investice místo projídání

Říká se, že o peníze jde vždy „až" v prvé řadě a že čísla nelžou. Proto jsem za ODS rád za návrh rozpočtu, který žižkovská koalice připravila na letošní rok. Z něj jsou patrné dva důležité trendy, kterými se finanční plány Prahy 3 liší od minulých let: výrazně klesají běžné výdaje třetí městské části, tedy částka, která je určená na běžný provoz obce.

Investice do oprav domů, veřejného vybavení, veřejného prostoru a školských zařízení by naopak měly být vyšší. Mění se tak trend, který jsme z opozičních lavic v minulých letech kritizovali, kdy žižkovská radnice projídala rok od roku stále více peněz na svůj dennodenní provoz, a balík investovaných prostředků do rozvoje obce se naopak ztenčoval.

Finanční plány naopak počítají s významnými investicemi do školství a rozšiřování školek, což je dlouholetá priorita občanských demokratů v Praze 3, ale také do veřejných prostor.

Velká investice je také plánována do panelových domů mezi Roháčovou, Jeseniovou, Rokycanovou a Ostromečskou, či v okolí Olšanského náměstí, které je třeba před privatizací nájemníkům opravit.

Tato paneláková zástavba byla zanesena doprostřed historického Žižkova minulým režimem, a opravy tak budou mít významný vliv na to, jakou bude mít městská část v budoucích letech tvář. Uděláme vše pro to, aby byl výsledek co nejlepší. Vím, že nejlepší by bylo vrátit zpět historické domy, které tam kdysi stály místo paneláků. Zázraky ale bohužel neumíme...

Alexander Bellu,
zastupitel za ODS